Seuraverkko

Seuratoiminta on suomalaisen liikunnan ja urheilun kulmakivi. Seurojen tärkein tehtävä on edistää liikunnallista elämäntapaa sekä kilpa- ja huippu-urheilua. Meidän tehtävämme on tukea seuroja tavoitteidensa saavuttamisessa sekä vahvistaa liikunnan ja urheilun kansalaistoimintaa vahvalla ja positiivisella viestinnällä.

Meiltä puuttuu yhtenäinen ja vertailukelpoinen tieto seuratoiminnasta. Se on hajallaan yli 300 kunnan, 11 000 seuran ja 150 laji- ja järjestötoimijan omissa järjestelmissä. Seuraverkko on työkalu, jolla seuratietoa yhtenäistetään ja sen käsittelyä helpotetaan.

Seuraverkko

• helpottaa seuran tietojen hallintaa ja ylläpitoa, 

• toimii työkaluna hakuprosesseissa (OKM:n seuratuki sekä kuntien avustukset) ja

• kokoaa tiedon seuratoiminnasta yhteen osoitteeseen.

Kunnille oiva työkalu Seuraverkosta

Seuraverkko tarjoaa kunnalle työkalun oman avustusprosessinsa helpottamiseen ja seuratiedon ajan tasalla pitämiseen. Seuraverkossa seurat voivat jatkuvasti ylläpitää tietojaan, täyttää kunnan avustushakemukseen tarvittavat tiedot ja lähettää hakemuksensa kuntaan. Kunnat voivat helposti muokata oman tarpeensa mukaisen avustuslomakkeen, käsitellä ja vetää yhteen seuroilta saatuja tietoja oman avustusprosessinsa vaatimalla tavalla.

Osalle kuntanne seuroista Seuraverkko voi olla jo tuttu, sillä opetus- ja kulttuuriministeriön seuratuki on haettu Seuraverkon kautta vuodesta 2015.

Mitenkö kuntasi pääsee Seuraverkon käyttäjäksi? Helposti ja maksutta!

Seuraverkon tietosuojaseloste on päivitetty uuden, 25.5.2018 voimaantulevan EU-asetuksen mukaiseksi.

Lisätietoja ja materiaaleja osoitteesta www.seuraverkko.fi!