Yhteistyötahot

Opetus- ja kulttuuriministeriö toiminnan tärkeä tukijalka

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee liikunnan aluejärjestöjen toimintaa. Liikunnan aluejärjestöt taas tukevat seuratoimintaa, lasten ja nuorten liikuntaa sekä terveysliikuntaa. Täten myös LiikU kuuluu Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksen piiriin.

Suomen Olympiakomitea

LiikU on aina tehnyt tiivistä yhteistyötä valtakunnallisten urheilujärjestöjen kanssa. Suomen Olympiakomitea on tärkeä toimialakumppani. Uusi Olympiakomitea aloitti toimintansa 1.1.2017 Valon, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry:n ja Olympiakomitean yhdistymisen myötä. Olympiakomitea toimii sen hyväksi, että suomalaiset liikkuisivat enemmän ja menestyisivät huippu-urheilussa.

Yhdessä jäsenjärjestöjensä ja muiden yhteistyökumppaneidensa kanssa Olympiakomitea rakentaa liikunnasta ja urheilusta elinvoimaa Suomeen.

Liikkuva koulu -ohjelma

Tavoitteena on saada jokainen peruskouluikäinen lapsi ja nuori liikkumaan vähintään tunnin päivässä. Tämä toteutetaan laajentamalla Liikkuva koulu -ohjelma valtakunnalliseksi. Vuonna 2017 käynnistetään kokeilu Liikkuvan koulun laajentamiseksi toiselle asteelle. Toimenpiteet toteutetaan vuosina 2016-2018. 

Liikkuvan koulun tavoitteena on aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä. Jokainen koulu voi toteuttaa liikkuvampaa koulupäivää omalla tavallaan. Tärkeää koulujen toiminnassa ja ohjelman toteutuksessa on oppilaiden osallisuus, oppiminen sekä liikkeen lisääminen ja istumisen vähentäminen. Liikkuvassa koulussa on kyse laaja-alaisesta toimintakulttuurin muutoksesta.

Liikkuva koulu -ohjelma toteutetaan laaja-alaisessa poikkihallinnollisessa, julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyössä. Valtionhallinnossa ovat mukana keskeiset hallintokunnat (liikunta, opetus, sosiaali- ja terveys, nuoriso, ympäristö ja liikenne). 

Kunnossa kaiken ikää -ohjelmasta apua aikuisten liikuttamiseen

Aikuisten liikunnan parissa työskenteleville liikUlaisille KKI on tärkeässä roolissa. Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelman tavoitteena on arkisen liikkumisen, liikunnan harrastamisen ja terveellisten ruokailutottumusten sekä arkiliikkumista suosivan ympäristön avulla lisätä työikäisten ja juuri eläkkeelle siirtyneiden terveyttä ja hyvinvointia. KKI-ohjelma tukee näitä tavoitteita muun muassa jakamalla taloudellista tukea liikunnan paikallishankkeille, järjestämällä tapahtumia, koulutuksia ja kampanjoita sekä julkaisemalla materiaaleja. KKI-ohjelmalle on luonteenomaista terveysliikunnan verkostojen luominen, ylläpito ja kehittäminen.

Liikuntaa ja urheilua - rajoitteista huolimatta

Tarjoamme alueellamme myös Suomen vammaisurheiluliiton (VAU) koulutuksia. Tavoitteemme on, että liikunta olisi jokaisen lounaissuomalaisen elämäntapa, rajoitteista riippumatta.

Tiivistä työskentelyä lajien kanssa 

LiikU tekee tiivistä yhteistyötä alueensa lajiliittojen kanssa. Samasta toimistosta löytyvät lähes kaikki lajiliittojen alueen päätoimiset työntekijät. Tiivis yhteistyö varmistaa, että alueen seurat saavat tarvitsemansa palavelut, eikä päällekäisyyksiä synny. LiikU-talossa toimivien lajilittojen yhteystiedot Turussa ja Porissa.  

Kunnat tärkeinä kumppaneina liikuttamisessa

Lounais-Suomen Liikunnan ja Urheilun alue koostuu kahdesta maantieteellisestä alueesta - Satakunnasta ja Varsinais-Suomesta. Alueella on yhteensä 45 kuntaa. Teemme paljon yhteistyötä kaupunkien sekä kuntien liikunta- ja vapaa-ajantoimien, paikallisten urheiluakatemioiden, terveyskeskusten, koulujen ja päiväkotien kanssa. Lue lisää kuntayhteistyöstä...

Sairaala NEO:n kanssa koulutuksia seuroille

NEO on monipuolinen lääkärikeskus, jossa on yli 25 eri erikoisalan lääkäripalvelut, hammaslääkäripalvelut ja muita asiantuntijapalveluita. Vuodesta 2011 lähtien LiikU on järjestänyt kasvavassa määrin koulutuksia seuroille yhdessä Sairaala NEO:n kanssa.