Liikunta- ja elintapaneuvonnan kehittäminen - Visio 2020

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ovat vuonna 2013 julkaiseet Muutosta liikkeellä! Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020. Linjauksissa ministeriöt tahtovat nostaa liikunnan aseman terveydenhuollossa vastaavalle tasolle alkoholin ja tupakanvastaisen työn ja lääkehoidon kanssa. Liikunta- ja elintapaneuvonnan todetaan linjauksissa olevan tehokas toimintamalli terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien tunnistamisessa ja ohjaamisessa liikunnan pariin. Ministeriöt ovat antaneet  Kunnossa kaiken ikää -ohjelmalle sekä UKK -instituutille tehtäväksi jalkauttaa linjauksien toimeenpanon. KKI -ohjelma ja UKK -instituutti ovat valtakunnallisia toimijoita ja suorittavat jalkauttamistehtävää maakunnissa yhteistyössä liikunnan aluejärjestöjen ja sairaanhoitopiirien kanssa.

Visio 2020:lla tarkoitetaan tavoitetta, jonka mukaan vuoteen 2020 mennessä jokaisessa lounaissuomalaisessa kunnassa on tarjolla liikunta- ja elintapaneuvonaa osana palveluketjua. Visiossa tarkoitetaan liikunta- ja elintapaneuvonnalla nimenomaisesti STM:n ja OKM:n linjauksien mukaista prosessia. Linjauksien mukaista liikunta- ja elintapaneuvonnan vaikuttavuutta on tutkittu kolme vuotta kestäneessä vaikuttavuuden seurannassa. Toiminnan tulokset ovat osoittaneet, että prosessinomaisella liikunta- ja elintapaneuvonnalla on onnistuttu vaikuttamaan neuvonnan asiakkaiden liikunta- ja elintottumuksiin, asiakkaiden toimintakyky on kasvanut sekä laboratoriotuloksissa veren sokeri- ja rasva-arvot ovat parantuneet. Toiminnan tavoitteena on pitkäaikaissairauksiin, kuten tyypin 2 diabetekseen sairastuneiden määrän kasvun hillitseminen. Vaikuttavuuden seurannassa esimerkiksi heikentyneestä sokerinsiedosta kärsivistä 44%:lla sokeriarvot ovat normalisoituneet. Vielä usemmalla paasto- ja pitkänsokerin arvoissa on tapahtunut laskua. 

LiPaKe foorumi

LiikU on tukee lounaissuomalaisia kuntia liikunta- ja elintapaneuvonnan sekä liikunnan palveluketjun suunnittelussa, käyttöönotossa ja toimijoiden kouluttamisessa. Viisaus ei koskaan asu yhdessä osoitteessa, joten LiikU on perustanut LiPaKe foorumin, jonka tarkoituksena on tukea kuntia ja kuntayhtymiä liikunta- ja elintapaneuvonnan kehittämisessä. Foorumissa toimijat sparraavat toisiaan. Foorumi on avoin kaikille toimijoille. Foorumiin kuuluu mm. liikunta- elintapaneuvojia, kuntien terveysjohtajia, lääkäreitä, liikuntatoimijoita sekä terveyden edistämisen ammattilaisia. Foorumi tarjoaa mahdollisuuden myös lisäkoulutuksiin. 

Esimerkkejä foorumin kautta toteutuneista koulutuksista:

  • Arvo- ja hyväksymispohjainen lähestymistapa liikunta- elintapaneuvonnassa, terveyspsykolgian erikoispsykologi Anu Kangasniemi
  • Ravitsemus ja liikunta, laillistettu ravitsemusterapeutti Saara Karjalainen
  • Liikunnan ohjausta vai liikkumaan ohjausta, psykologi Satu Lähteenkorva
  • Liikunta - terveydenhuollon käyttämätön hoitomuoto, VSSHP
  • Kolmannen sektorin yhdistysillat
  • Kuntakohtaiset, räätälöidyt koulutukset

"Sairaanhoitopiiri on aloittanut suunnittelutyön Sata LiPaKe:n käyttönottoon koko maakunnassa" -Ermo Haavisto, johtava ylilääkäri, Satakunnan sairaanhoitopiiri