På svenska

LiikU är en expert på motion och idrott i Sydvästra Finland. Vi får barn och ungdomar att röra på sig på evenemang och läger. Vi anordnar utbildning för dem som arbetar med barn, föreningsaktörer och arbetsgemenskaper så att de i sin tur kan uppmuntra andra till fysisk aktivitet. Vi förespråkar motion och idrott i våra kontakter med beslutsfattare. Motion är en livsstil!

LiikU samarbetar med andra motionsfrämjare

Barn och unga samt vuxna, arbetsgemenskaper och föreningar som främjar motion och idrott bland barn och unga hör till LiikU:s viktigaste målgrupper.

Vi anordnar evenemang och läger där deltagarna kan hitta sin egen hobby. Dessutom arrangerar vi kurser och kampanjer som inspirerar människor att röra på sig. 

Vi samarbetar med föreningar, skolor och anställda inom småbarnspedagogiken för att alla som bor i Sydvästra Finland ska ha en motionsinriktad livsstil.

LiikU är en regional organisation

LiikU är en allmännyttig sammanslutning som grundades år 1993. LiikU arbetar för över 1 000 idrottsföreningars sak i Sydvästra Finland. Våra medlemmar är föreningar och organisationer som tillhandahåller motions- och idrottstjänster.

***

Vi har två kontor, i Åbo och i Björneborg. Kontaktuppgifterna hittar du här.