Erasmus+ Sport

Erasmus+ Sport rahoittaa liikunta- ja ja urheilusektorin eurooppalaista yhteistyötä. Erasmus+ Sport hankkeiden avulla vahvistat henkilöstön ja vapaaehtoisten osaamista, kansainvälisiä verkostoja, pääset oppimaan muiden hyvistä käytännöistä sekä kehittämään uusia menetelmiä ja toimintamalleja.

Erasmus+ Sport -hankkeissa jaat hyviä käytäntöjä ja menetelmiä, vahvistat verkostoja tai pilotoit uusia toimintamalleja yhdessä eurooppalaisten hankekumppanien kanssa. Hankkeen avulla voitte edistää mm. valmentajien osaamista, vapaaehtoistoiminnan kehittämistä, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa, osallisuutta tai terveysliikunnan käytäntöjä.

Hankkeissa voitte puuttua myös urheiluelämän kielteisiin ilmiöihin kuten ottelumanipulaatioon, dopingiin, väkivaltaan ja syrjintään. Lisäksi voitte parantaa urheilun hyvää hallintoa ja urheilijoiden kaksoisurien tukemista.

Erasmus+ -ohjelmaan osallistuminen kasvattaa ruohonjuuritason organisaatioiden valmiuksia toimia kansainvälisesti. Yhteistyö luo myös mahdollisuuksia kehittää oman organisaation toimintaa ja nähdä se uudessa valossa.

Pienimmillään Erasmus+ Sport hanke voi olla kahden eri maassa toimivan urheiluseuran pienimuotoinen kumppanuushanke (KA2), johon voi saada avustusta 30 000 euroa.

Opetushallitus neuvoo sinua Erasmus+ Sport -avustuksen hakemisessa. Lue lisää Erasmus+Sport -avustuksesta.

Leader-tuki

Leader-tuki mahdollistaa myös taloudellisen tuen liikunta- ja urheiluseuroille. Leaderin kantavana ajatuksena on paikallisen asiantuntemuksen ja osaamisen hyödyntäminen kehittämistyössä. Suomessa on 56 Leader-ryhmää, jotka tekevät omat kehittämisohjelmansa ja valitsevat toteutettavat hankkeet. Leader-rahoituksella voidaan tukea mm. urheiluseurojen kehittämishankkeita, lisätietoa Leader-tuesta.

Urheilun Unelma-Arpa

Kunnollinen, veroton myyntipalkkio:
Myyjä saa jokaisesta myydystä arvasta jopa 50% myyntipalkkion. Arpojen myynti on täysin verotonta toimintaa.

Koko seura tai yksittäinen joukkue:
Yksittäinen joukkuekin voi tilata Urheilun Unelma-Arpoja myyntiin. Antamalla arvat seuran/joukkueen jäsenille myytäväksi saadaan helposti kassaan tuhansia euroja verotonta tuloa, esimerkiksi ottelumatkaa varten.

Myytävissä ympäri vuoden:
Urheilun Unelma-Arpa on aina myytävissä, vuodessa on aina kaksi arpajaiskautta. Kun seurallanne on yleisötilaisuuksia voitte myydä arpoja kävijöille. Unelma-Arpa mahdollistaa urheiluseuralle ympärivuotisen, tuloksekkaan varainhankinnan.

Olympiakomitean tukimuodot ja edut seuroille

Olympiakomitea tarjoaa jäsenjärjestöille ja urheiluseuroille etuja.

Lisätietoa eduista ja kampanjoista löydät tästä.

HelpDesk

Järjestötoiminnassa voi tulla joskus vastaan kysymyksiä, joita itse ei osaa ratkaista tai joiden ratkaisemisessa haluaa tukea ulkopuoliselta asiantuntijalta. Näissä tapauksissa voit täyttää HelpDesk- yhteydenottopyyntölomakkeen, jonka jälkeen ollaan sinuun yhteydessä.

Palvelusta vastaa Suomen Olympiakomitea.

Urheiluakatemiat

Urheiluakatemiatoiminnan tavoitteena on edistää lajissaan huipulle pyrkivien ja jo huipun saavuttaneiden urheilijoiden opiskelua ja ammattiin valmistumista, päivittäisvalmentautumista ja urheilun asiantuntijoiden saatavuutta. Akatemiat toimivat läheisessä yhteistyössä Suomen Olympiakomitean, paikalisten urheiluseurojen, lajiliittojen ja tietenkin urheilijoiden ja oppilaitosten kanssa. LiikUn alueella toimii kaksi urheiluakatemiaa, SSA Satakunnan urheiluakatemia Porissa sekä Turun Seudun Urheiluakatemia Turussa ja ne kuuluvat valtakunnalliseen akatemiaverkostoon. LiikU tekee tiivistä yhteistyötä molempien alueensa urheiluakatemioiden kanssa.

Lisätietoa alueellisesta akatemiatoiminnasta löydät alla olevien linkkien takaa;

Satakunnan Urheiluakatemia(SSA)

Turun Seudun Urheiluakatemia (TSUA)

Et ole yksin -verkkopalvelu

Et ole yksin -hanke on Väestöliiton ja suomalaisen urheilun yhteishanke. Hankkeen päämääränä on ennaltaehkäistä ja vähentää kiusaamista, seksuaalista häirintää ja kaikenlaisia väkivallan kokemuksia urheilussa. Autamme epäasiallisen käytöksen, häirinnän, väkivallan tai kiusaamisen kohteeksi joutunutta ja hänen läheisiään.

Tutustu tarkemmin Et ole yksin -hankkeeseen.

Nuori mieli urheilussa - Mieli ry

Nuori mieli urheilussa -hanke edistää valmentajien osaamista. Hankkeessa tuotetaan valmentajille sisältöä ja toimintatapoja nuorten urheilijoiden mielen hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Materiaalit ja niihin liittyvät verkkokoulutukset ovat vapaasti käytettävissä ja ne on suunnattu kaikkien lajien valmentajille.

Hankkeen tuotokset ja valmentajien työkalut löydät sivulta Mielen hyvinvointitaidot urheiluvalmennuksessa.

SUEK

SUEK:n toiminnan tarkoituksena on puhtaan urheilun, turvallisuuden ja reilun pelin puolustaminen, urheilun maineen parantaminen, urheilutoimijoiden suojelu, urheilun eettisyyden vahvistaminen sekä urheilun oikeudenmukaisuuden ja rehellisyyden takaaminen.

Lue lisää SUEK:in toiminnasta.

Antidoping

SUEK vastaa kansallisesta dopingvalvonnasta Suomessa. Dopingvalvonnan tavoitteena on ehkäistä dopingin käyttöä ja havaita dopingrikkomukset. Dopingvalvonta on suunnitelmallista, kattavaa ja korkealaatuista.

Puhtaasti paras -verkkokoulutus

Puhtaasti paras on verkkokoulutus, jonka avulla niin urheilijat, urheilijan tukihenkilöt kuin kaikki muutkin urheilutoimijat voivat oppia ja varmistaa tietonsa antidopingasioista. Koulutuksen sisältö perustuu Maailman antidopingsäännöstöön, joka tuli voimaan 1.1.2021.

Puhtaasti paras -verkkokoulutuksen sisältö on jaettu kuuteen aihealueeseen, joissa on tietoa antidopingasioista Maailman antidopingsäännöstön ja Kansainvälisen koulutusstandardin sisältövaatimukset huomioiden.

Verkkokoulutus sisältää seuraavat aihealueet:

  • Antidopingsäännöstöt
  • Dopingrikkomukset
  • Dopingin seuraukset
  • Kielletyt aineet ja menetelmät
  • Erivapaudet
  • Ravintolisät
  • Dopingvalvonta
  • Puhtaan urheilun periaatteet ja arvot.