Yleistä LiikUsta

LiikU on liikunnan asiantuntija Lounais-Suomessa (Varsinais-Suomi ja Satakunta). Liikutamme lapsia ja aikuisia tapahtumissa ja leireillä. Koulutamme lasten kanssa työskenteleviä, seuratoimijoita ja työyhteisöjä liikuttamaan muita. Puhumme liikunnan puolesta päättäjille. Liikunta elämäntavaksi!

LiikU toimii yhdessä liikuttajien kanssa
LiikUn tärkeimmät kohderyhmät ovat lapset ja nuoret sekä heitä liikuttavat aikuiset, työyhteisöt ja seurat. Järjestämme tapahtumia ja leirejä, joissa ihmiset voivat löytää oman harrastuksensa. Lisäksi järjestämme koulutuksia ja kampanjoita, joiden avulla ihmisiä innostetaan liikkumaan. Teemme työtä yhdessä seurojen, koulujen, varhaiskasvattajien kanssa, jotta liikunta olisi jokaisen lounaissuomalaisen elämäntapa. 

LiikU on aluejärjestö
LiikU on vuonna 1993 perustettu yleishyödyllinen järjestö, joka toimii Lounais-Suomessa yli tuhannen urheiluseuran asialla. Jäseniämme ovat seurat ja liikuntaa tarjoavat järjestöt.

LiikU noudattaa Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaa toiminnassaan
LiikUn toiminta on kaikille avointa ja yhdenvertaisuus, oikeudenmukaisuus, taloudellisuus ja moninaisuus sekä tasa-arvo ovat LiikUn keskeisiä arvoperusteita. Täältä voit ladata LiikUn Yhdenvertaisuussuunnitelman.