Yleistä LiikUsta

LiikU on liikunnan asiantuntija Lounais-Suomessa, toiminta-alueemme on sekä Varsinais-Suomi että Satakunta. Liikutamme lapsia ja aikuisia tapahtumissa ja leireillä. Koulutamme lasten kanssa työskenteleviä, seuratoimijoita ja työyhteisöjä liikuttamaan muita. Puhumme liikunnan puolesta päättäjille. Visiomme on: Liikunta elämäntavaksi!

LiikU toimii yhdessä liikuttajien kanssa
LiikUn tärkeimmät kohderyhmät ovat lapset ja nuoret sekä heitä liikuttavat aikuiset, työyhteisöt ja seurat. Järjestämme tapahtumia ja leirejä, joissa ihmiset voivat löytää oman harrastuksensa. Lisäksi toteutamme koulutuksia ja kampanjoita, joiden avulla ihmisiä innostetaan liikkumaan. Teemme työtä yhdessä seurojen, koulujen, varhaiskasvattajien kanssa, jotta liikunta olisi jokaisen lounaissuomalaisen elämäntapa. 

LiikU on aluejärjestö
LiikU on vuonna 1993 perustettu yleishyödyllinen järjestö, joka toimii Lounais-Suomessa yli tuhannen urheiluseuran asialla. Jäseniämme ovat seurat ja liikuntaa tarjoavat järjestöt.

LiikUn toiminta perustuu vastuullisuuteen
LiikUn toiminta on kaikille avointa ja yhdessä tekeminen, tasa-arvo, ilo ja innostaminen sekä toimiminen edelläkävijänä ovat keskeisiä arvoperusteitamme. LiikU on sitoutunut toimimaan kaikissa olosuhteissa vastuullisesti ja linjaa toimintansa urheiluyhteisön yhteiseen vastuullisuusohjelmaan.

Täältä voit ladata LiikUn Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman.

Täältä voit ladata LiikUn Ympäristöohjelman. (alustava)