Hyvän työsuorituksen edellytykset

Henkilöstön hyvinvoinnin merkitys näyttää kasvavan samaan aikaan kun kilpailu kiristyy. Osittain tämä johtunee siitä että kilpailuun yritetään vastata tekemällä enemmän vähemmällä väellä. Paineet ja lisääntynyt kuormitus saattaa uuvuttaa työntekijöitä yhteishengeltään heikossa ilmapiirissä.

Näissä oloissa henkilöstön hyvinvoinnin edistämisellä ja tuella on todellinen tilaus.Tarvittava tasapaino työelämän vaatimusten ja työntekijöiden valmiuksien saavutetaan varmimmin panostamalla yhtä aikaa työelämän laadulliseen parantamiseen ja yksilön voimavarojen edistämiseen ja tukeen.

Lähtötilanteen selvittämisen jälkeen on helpompi kehittää oikeita asioita yrityksen tuloksen ja elinvoimaisuuden varmistamiseksi.

Teemme räätälöidysti johdon- ja henkilökunnan liikunta- ja työhyvinvointikyselyitä. Kysy lisää!