Kuntomittaukset ja Firstbeat Life

Haluamme kannustaa henkilöstöä liikunnalliseen elämäntapaan ja antaa virikkeitä aktiivisempaan arkeen. Oman kehon ja lähtötason tunteminen on edellytys oikeanlaisille hyvinvointia ja liikkumista edistäville tavoitteille. 

Yksilölle

LiikUn testauksessa aikana jokainen saa palautetta mittauksesta riippuen, joko kehonkoostumuksesta, kestävyyskunnosta, lihaskunnosta, liikkuvuudesta, unesta tai palautumisesta. Näiden pohjalta on helpompi lähteä liikkeelle ja asettaa tavoitteita oman hyvinvoinnin edistämiseksi. Palautteet annetaan sopimuksen mukaan pienryhmissä tai henkilökohtaisesti jokaiselle erikseen.

Työnantajalle

Mittausten tavoitteena on saada selville työyhteisön lähtötaso, jolloin pystymme tarjoamaan henkilöstölle sopivia toimenpiteitä työhyvinvoinnin edistämiseksi. Yksilö- tai ryhmäpalautteen lisäksi työyhteisön johto/liikuntavastaava saa kokonaistulokset keskiarvoina. Työterveyshuolto saa myös tarkat tiedot siihen luvan myöntäneiden henkilöiden osalta.

Tarkempia tietoja tarjoamistamme mittauksista saat sivun oikeasta laidasta.Löydä lisää sisältöä samoista aiheista