Jokainen testattu henkilö saa kirjallisen yhteenvedon omista tuloksista, josta selviää helposti eri osa-alueiden tilanne sekä kokonaiskuva omasta kunnosta. Henkilön on helpompi miettiä toimenpiteitä oman hyvinvoinnin edistämiseksi. Myös avun kohdentaminen helpottuu, osaamme tarjota henkilölle soveltuvaa toimintoa tiedettäessä kuntotaso eri osa-alueilla. Seurantamittauksen tulokset saadaan rinnakkain alkumittauksen tulosten kanssa ja näin kehittymisen seuranta on erittäin helppoa.

Työyhteisötasolla
pystymme koostamaan monipuolisia yhteenvetoja mittauksista.
Esimerkkinä työpaikan kuntoindeksi, liikunta-aktiivisuus. Työpaikan tuloksia verrataan valtakunnalliseen databaseen, jossa on yli 30 000 työikäisen testitulokset.
Näiden koosteiden pohjalta on helppo tehdä erilaisia toimenpidesuunnitelmia ja kohdentaa toiminnot halutun tuloksen saamiseksi. Näistä olemme saaneet hyvää palautetta asiakkailtamme.