Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Vain pieni osa suomalaisista liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Vapaa-ajan liikkuminen on viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana ollut hienoisessa kasvussa, mutta samanaikaisesti työperäinen liikunta ja fyysinen aktiivisuus sekä työmatkaliikunta ovat vähentyneet merkittävästi. Liikunnan lisääminen ei aina tapahdu sormia napsauttamalla, etenkin, jos kokemukset liikunnasta eivät ole hyviä.

Liikunnan aloittaminen vaatii usein tukea. Parhaimmillaan liikuntakaveri löytyy omasta ystäväpiiristä, puolisosta tai omista lapsista. Liikuntaohjeita ja tietoa liikunnan harrastamisen mahdollisuuksista kannattaa kysyä oman paikkakunnan liikunta- ja vapaa-aikatoimesta, paikkakunnan Liikkujan Apteekista tai omasta terveyskeskuksesta. Joissakin kunnissa myös kirjastosta on lainattavissa liikuntavälineitä, kuten sauvakävelysauvoja, askelmittareita tai frisbeegolf -kiekkoja.

Suomalainen lääkäriseura, Duodecim, on laatinut liikunnan käypä hoito -suositukset. Käypä hoito -suositukset ovat terveydenhuollossa lääkehoidon rinnalla hyväksytty hoitomuoto. Liikunnalla on vahvin mahdollinen tutkimuksellinen näyttö, jonka mukaan liikunta mm. vähentää veren huonoja rasva-arvoja, verenpainetta ja liian korkeita verensokeriarvoja. Tämän lisäksi liikunnalla on kiistaton näyttö kohentamaan mielialaa, nostamaan työ- ja toimintakykyä sekä ehkäisemään useita pitkäaikaissairauksia ja syöpien kehittymistä.

Liikunta- ja elintapaneuvonta on liikuntaohjeiden antoon verrattuna suurempaa tukea tarvitsevalle terveydenhuollon asiantuntijan antamaa pidempikestoista tukea ja apua. Yleisimmin neuvonta on kohdistettu kasvaneen pitkäaikaissairausriskin omaaville tai jo sairastuneille, liian vähän liikkuville henkilöille. Kohdennetulla liikunta- ja elintapaneuvonnalla pyritään tavoittamaan esimerkiksi korkean riskin diabeetikot, raskausajan diabetekseen sairastuneet, heikentyneestä sokerinsiedosta kärsivät sekä sydän- ja verisuonitautiin suuren riskin omaavat terveydenhuollon asiakkaat. Usein, mutta ei aina liikunta- ja elintapaneuvonnan asiakkaat kärsivät myös ylipainosta tai lihavuudesta.

Liikunta- ja elintapaneuvontaan ohjaudutaan terveyskeskuksen kautta. Liikunta- ja elintapaneuvonta on yksilöllinen prosessi, jonka tavoitteena ei ole vain jakaa tietoa liikunnasta. Liikunta- ja elintapaneuvoja on asiakkaalleen matkakumppani, joka tukee asiakasta yksilölliset lähtökohdat huomioiden. Neuvonta tähtää aina aina pysyviin elintavanmuutoksiin niin liikunnan, ravitsemuksen kuin muidenkin elämänlaatuun vaikuttavien tekijöiden osalta.

Prosessinomaisen liikunta- ja elintapaneuvonnan on osoitettu nostavan ihmisen elämänlaatua, toimintakykyä, pudottavan liikapainoa sekä ehkäisseen pitkäaikaissairauden syntyminen.

Lounais-Suomen alueella prosessinomaista liikunta-elintapaneuvontaa on tarjolla mm. Naantalin, Maskun, Mynämäen, Paimion, Sauvon, Kemiönsaaren, Paraisten, Loimaan, Liedon, Auran, Pöytyän, Eurajoen, Harjavallan, Kokemäen, Nakkilan ja Huittisten terveyskeskuksissa.

Mitä on liikuntaneuvonta? Entä mitä tarkoitetaan liikunnan palveluketjulla? https://youtu.be/MGfno4-DZGw

Toimivan liikunnan palveluketjun malli: https://www.youtube.com/watch?v=WzE2et0ehIk

Liikuntaneuvonnan valtakunnalliset suositukset

Liikuntaneuvonnan valtakunnallinen asiantuntijatyöryhmä on julkaissut (31.3.2021) suositukset, joiden tavoitteena on kehittää ja yhdenmukaistaa liikuntaneuvontaa ja liikunnan palveluketjujen prosesseja. Suosituksen taustalla on Valtioneuvoston periaatepäätös, liikuntapoliittinen selonteko, hallitusohjelma sekä valtakunnalliset linjaukset, joiden mukaan liikuntaneuvontaa tulee kehittää terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työkaluna.

Suosituksissa korostetaan liikunnan merkitystä myös pitkäaikaissairauksien riskin sekä liikkumattomuudesta aiheutuvien yheiskunnallisten kustannuksien vähentämiseksi. Liikuntaneuvonnan valtakunnalliset suositukset ovat hyvin linjassa työlle, jotta LiikU on yhdessä lounaissuomalaisten kuntien kanssa tehnyt jo ennen suosituksia. Valtakunnallisiin suosituksiin pääset tutustumaan tästä.

https://youtu.be/MGfno4-DZGw

Löydä lisää sisältöä samoista aiheista