Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia mahdollistamalla jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Harrastustarjonta perustuu lasten kuulemiseen, eli lasten esittämiin toiveisiin. Käytännön suunnittelu, toteutus ja kokeilu tapahtuu yhdessä harrastuksia tuottavien tahojen kanssa. (Harrastamisensuomenamalli.fi)

Harrastustoimintaa järjestetään 1.-9. -vuosiluokilla, eli se kattaa koko perusasteen. Lukuvuonna 2022-2023 toimintaa järjestetään 249 kunnassa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt kunnille 14,5 M€ erityisavustusta toiminnan toteuttamiseen. Avustusten myöntämisestä vastaa Aluehallintovirastot. Yksityisen ja kolmannen sektorin edustajat voivat toimia harrastuksen järjestäjinä, vaikka avustus jaetaankin kunnille. (Harrastamisensuomenamalli.fi; Avi.fi)

Tutustu Harrastamisen Suomen mallin sivustoon

Harrastamisen Suomen malli ja Liikkuva koulu

Harrastamisen Suomen malli tukee myös Liikkuva koulun toteutusta. Se tarjoaa mahdollisuuden kehittää toimintaa edelleen ja luoda jatkuvuutta koulujen ja kuntien Liikkuva koulu -toiminnalle. (Liikkuvakoulu.fi)

Myös Liikkuvissa kouluissa harrastukset, kerhot ja yhteistyö liikuntaseurojen kanssa on ollut yksi keskeisistä toimenpiteistä alusta lähtien.

Tarkastele myönnettyjä avustuksia alueittain: Aviavustukset.fi/visualisointi