Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

LiikUn liikunnalliset täydennyskoulutukset kouluyhteisölle:

LiikUn tarjoamat liikunnalliset täydennyskoulutukset opettajille ja koko työyhteisölle ovat tilaisuuksia, jotka vahvistavat osaamista ja tukevat koulupäivän liikunnallistamista.

Koulutuksissamme pohdimme yhdessä: Miten lisätä fyysistä aktiivisuutta koulupäivään? Miten rakentaa onnistumisen, innostuksen ja osaamisen tunnetta koko työyhteisölle liikunnallistamisen kontekstissa? Mistä löydämme luotettavaa tietoa koulupäivän liikunnallistamisesta? Koulupäivän liikunnallistamisella on positiivinen vaikutus koko kouluyhteisön hyvinvointiin. Fyysinen aktiivisuus vaikuttaa oppilaiden oppimiseen ja keskittymiseen, mutta myös aikuisten hyvinvointiin. Tavoitteemme koulutuksissamme on tarjota konkreettisia vastauksia, käytännön ideoita sekä osaamista liikunnan integroimiseen päivään.

Tarjoamme koulutuksiamme tilauksesta, ja niiden avulla voitte rakentaa liikunnallisuutta omalle koulullenne sopivalla tavalla.

Mikäli olette kiinnostuneita järjestämään koulutuksen koulullenne, ottakaa meihin rohkeasti yhteyttä. Sivun alareunasta löydät yhteystiedot.

Alla listattuna esimerkkejä koulutuksista:

Uutta buugia Liikkuva koulu toimintaan -työpaja (2-3 h)

Tämä uusi työpaja on suunnattu juuri teidän koulullenne, jotta voitte vahvistaa liikkuvaa arkea ja toimia Liikkuvan koulun innoittajina! Työkaluna käytämme nykytilan arviointia, jonka avulla voimme tunnistaa koulunne vakiintuneet käytännöt ja löytää alueet, jotka vaativat kehittämistä ja uusia ideoita.

Tärkeimpänä painotuksena työpajassa on toiminnallisuus. Menetelmät ja vinkit ovat sellaisia, joita opettajat voivat käyttää omassa työssään ja sovittaa yhteen omien tarpeidensa kanssa. Lisäksi hyödynnämme teknologiaa lisätäksemme liikkumista ja työpajan aikana luomme hyvinvoinnin vuosikellon.

Työpajaan ovat tervetulleita koulun henkilökunta sekä oppilaiden edustajat. Koulutuksen kesto on 2-3 tuntia ja se määräytyy sen mukaan, pidetäänkö työpaja veso-aikana vai YS-aikana.

Työpajan teemasisällöt käsittävät:

 • Nykytilan arvion hyödyntäminen Liikkuvan koulun kehittämisessä
 • Toiminnallinen oppiminen työkaluna opetussuunnitelman mukaisesti
 • Tutkimustiedon merkitys toiminnan perustana
 • Oppilaiden osallisuuden edistäminen Liikkuvassa Koulussa
 • Vanhempien osallistuminen Liikkuvan Koulun toteutuksessa
 • Koulun oman hyvinvoinnin ja fyysisen aktiivisuuden vuosikellon suunnittelu ja laatiminen

Olemme innoissamme siitä, että voimme auttaa teitä vahvistamaan koulunne liikkuvaa kulttuuria ja luomaan hyvinvointia edistävää toimintaa yhdessä!

Koulutustiedot

Liikkuva koulu työpaja (koko koulun henkilökunnalle) 2-3 h

Miten varmistamme onnistumisen, innostuksen ja osaamisen tunteen jokaiselle työyhteisön jäsenelle koulupäivän liikunnallistamisessa?
Tämä työpaja haastaa tarkastelemaan liikkumisen vaikutuksia kouluyhteisön hyvinvoinnille ja tarjoaa keinoja toiminnan parantamiseksi.

Työpajan tärkeät teemat:

 1. Oman koulun kehittäminen
 2. Koulupäivän liikunnallistamisen strategiat
 3. Henkilökunnan osallistuminen liikunnallistamiseen
 4. Liikunnan vaikutus oppimiseen
 5. Henkilökunnan hyvinvoinnin tukeminen

Entä jos en opeta liikuntaa? Liikkuva koulu -työpaja auttaa kaikkia osallistujia kehittämään omaa kouluaan. Keskustelemme nykytilanteesta ja luomme yhdessä suuntaviivoja tulevalle toiminnalle. Jokainen työpajaan osallistuja vaikuttaa yhteiseen suunnitteluun. Tämä koko työyhteisölle suunnattu työpaja voidaan järjestää yhteistoiminta-ajalla tai veso-koulutuksena. Tule mukaan luomaan parempaa koulupäivää!

Liikkuva koulu työpaja

Liikkuva koulu 2.0 työpaja "Kehitä ja vakiinnuta"

Tavoitteemme on tukea koulujen Liikkuva koulu -kehittämisen jatkuvuutta ja toiminnan pysyvyyttä. Työpajan sisällöt on suunniteltu erityisesti niille koulujen työyhteisöille, jotka ovat jo tehneet Liikkuva koulu -kehittämistyötä useiden vuosien ajan. Työpaja räätälöidään yhdessä koulun edustajan kanssa, ottaen huomioon koulun tarpeet ja toiveet. Tarjolla on viisi erilaista teemaa, joista valitaan koulun toiveiden ja käytettävän ajan mukaan 1-3 teemaa yhteen työpajaan. Yhden työpajan kesto voi olla vähintään tunti. Työpajan järjestäminen onnistuu yhteissuunnitteluaikana tai VESO-koulutuksena.

Tarjolla olevat teemat:

 1. Liikkuva koulu osana työyhteisön arkea
 2. Oppilaiden osallisuus Liikkuvassa koulussa
 3. Koulupäivän uudet rakenteet
 4. Yhteistyöstä voimaa
 5. Tapahtumat osana Liikkuvaa koulua

Tulemme mielellämme auttamaan koulujanne vahvistamaan Liikkuva koulu -toiminnan vaikutusta ja kehittämistä!

Liikkuva koulu 2.0 työpaja

Jonot mataliksi

Koulutuskokonaisuuden päätavoite on innostaa lasten aktiivisuutta liikuntatunneilla ja -hetkillä. Korostamme erityisesti aktiivisuutta, koettua pätevyyttä sekä yhteisöllistä ilmapiiriä. Tarjolla on kuusi erillistä teemakokonaisuutta Jonot mataliksi -koulutusohjelmasta. Voitte valita niistä toiveidenne mukaisesti itsenäisiä koulutuksia tai yhdistää useampia teemoja yhdeksi kokonaisuudeksi. Koulutukset ovat käytännönläheisiä, tarjoten osallistujille mahdollisuuden kokeilla tehtäviä käytännössä, vaihtaa ideoita ja keskustella tehtävistä. Koulutukset järjestetään liikuntasalissa.

 1. Jonot mataliksi -pelit ja leikit (1,5 t)
 2. Oppilaan itsetunnon tukeminen (1,5 t)
 3. Tilankäytön optimointi heikon sisäliikuntatilan ratkaisuissa (1,5 t)
 4. Yhdessä kisaillen (1,5 t)
 5. Motoriset perustaidot 1-2 luokille (1,5 t)
 6. Motoriset perustaidot 3-6 luokille (1,5 t)

Odotamme innolla, että voimme auttaa teitä lisäämään lasten aktiivisuutta ja luomaan positiivista liikuntakokemusta!

Jonot mataliksi -koulutuksia opettajille

Toiminnallinen oppiminen (2 h)

Tutkimukset osoittavat, että toiminnalliset menetelmät opetuksessa ja oppitunnin aikainen liikunta edistävät tehokasta oppimista. Toiminnallisen oppimisen työpajoissa jaamme konkreettisia vinkkejä, miten voit integroida toiminnalliset opetusmenetelmät ja liikuntahetket osaksi oppitunteja ja istumisen tauottamista. Tarjoamme kolme käytännönläheistä työpajaa esi- ja alakoulun opetushenkilöstölle sekä koulunkäynninohjaajille.

 1. Aktivoiva oppimisympäristö
 2. Toiminnallisuus osaksi opetusta
 3. Luovaa oppimista monipuolisista materiaaleista

Odotamme innolla, että pääsette hyödyntämään näitä käytännön vinkkejä opetuksessanne ja luomaan aktiivisia oppimiskokemuksia!

Toiminnallisen oppimisen työpajat

Alakoulun toiminnallinen oppiminen

Kohderyhmänä ovat esiopettajat, alakoulun opettajat, avustajat sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat. Toiminnallisuus ja liikkuminen toimivat lapsille oppimisen välineinä, ja ne ovat sovellettavissa kaikkiin oppiaineisiin. Jopa lyhyt toiminnallinen tai liikunnallinen hetki kesken oppitunnin voi rauhoittaa, tehostaa keskittymistä ja lisätä valppautta tulevia tehtäviä varten. Useat tutkimukset vahvistavat liikunnan positiivisen vaikutuksen oppimiseen.

Koulutuksen sisältö:

 • Oppiminen: Tutkimustietoa liikunnan ja oppimisen yhteyksistä
 • Opetussuunnitelmien käytäntöön soveltaminen ja fyysisen aktiivisuuden suositukset
 • Toiminnallisuus eri oppiaineissa
 • Välipalaliikunta ja taukoliikunta
 • Toiminnalliset oppimisympäristöt
 • Ideoita liikunnallisille teemapäiville (esimerkiksi matematiikassa)

Kannustamme osallistujia hyödyntämään koulutuksen sisältöjä arjessaan ja luomaan liikunnallisia oppimiskokemuksia lapsille!

Toiminnallinen oppiminen alakoulussa

Toiminnallinen oppiminen yläkoulussa

Tämä koulutus tarjoaa käytännön työkaluja toiminnallisen oppimisen integroimiseen yläkoulun päivittäiseen toimintaan. Toiminnallisuus ja liikkuminen ovat tehokkaita oppimisen välineitä, joita voi hyödyntää monissa eri oppiaineissa. Jopa lyhyt toiminnallinen tai liikunnallinen hetki kesken oppitunnin rauhoittaa, tehostaa keskittymistä ja parantaa tarkkaavaisuutta. Liikunnan avulla voidaan tukea aivojen kehittymistä, hyvinvointia ja sitä kautta myös oppimista.

Koulutuksen keskeiset teemat:

 1. Liikunta ja sen vaikutus oppimiseen
 2. Toiminnalliset menetelmät ja taukoliikunta
 3. Ideoita toiminnallisen oppimisen käytäntöön viemiseen
 4. Koulupäivän rakenteen muokkaaminen aktiivisuutta edistäväksi

Olemme innoissamme siitä, että voimme tarjota käytännön lähestymistapoja toiminnalliseen oppimiseen ja tukea yläkoulujen opetusympäristöjen kehittämistä!

Toiminnallinen oppiminen yläkoulussa

Pallotellen (3 h)

Tämä koulutus on suunnattu varhaiskasvattajille, alkuopettajille ja seuraohjaajille, jotka työskentelevät pienten lasten parissa. Pallo on innostava ja kiehtova väline. Jopa kaikkein pienimmät lapset nauttivat omasta pallostaan, kun taas vanhemmat lapset haluavat pelata yhdessä. Peli-iloon pääsee mukaan pelaamalla! Pallon käsittely edistää aistien yhteistyötä sekä silmien, käsien ja jalkojen koordinaatiota. Koulutuksessa käytämme monipuolisesti erilaisia palloja ja opettelemme pienille lapsille sopivia pelimuunnelmia.

Tule mukaan oppimaan, miten voit hyödyntää palloja innostavalla tavalla pienimpien lasten kanssa työskennellessäsi!

Pallotellen

Lastentanssi -koulutukset

Lastentanssi perustuu leikkiin, monipuoliseen musiikkiin ja mielikuvitukseen pohjautuvaan liikkumiseen. Lastentanssin päämääränä on kehittää lapsen fyysistä luovuutta, kykyä ilmaista itseään tanssin ja liikkumisen avulla sekä tuottaa tanssin iloa lapselle. Lastentanssikoulutukset on suunniteltu erityisesti varhaiskasvattajille, kerho-ohjaajille ja alkuopetuksen opettajille.

Tule mukaan oppimaan, miten voit inspiroida ja tukea lasten liikunnallista ja luovaa kehitystä lastentanssin avulla!

Lastentanssin avaimet (3 h)

Koulutukset sisältävät osallistujamateriaalit, jotka helpottavat lastentanssin tuomista päivähoitoon, kerhoihin tai kouluihin. Materiaalit tarjoavat runsaasti käytännön vinkkejä lasten tanssittamiseen. Astu mukaan lastentanssin maailmaan ja koe tanssin taika!

Lastentanssin avaimet -koulutuksen keskeiset teemat:

 1. Lastentanssin sisällöt ja peruselementit
 2. Miten ohjaan lastentanssia ja suunnittelen lastentanssituokion?
 3. Apuvälineiden hyödyntäminen lastentanssissa
 4. Monipuoliset ja innostavat lastentanssiharjoitukset

Odotamme innolla, että pääset tutustumaan näihin lastentanssin avaimiin ja löydät inspiraatiota lasten tanssilliseen oppimiseen!

Lastentanssin avaimet

Lastentanssi - matkalla kohti koreografiaa (3 h)

Koulutuksiin kuuluvat osallistujamateriaalit, jotka tekevät lastentanssin tuomisesta päivähoitoon, kerhoihin tai kouluihin helpompaa. Materiaalit tarjoavat runsaasti käytännön vinkkejä lasten tanssittamiseen. Koe tanssin taika ja sukella lastentanssin maailmaan! Keskeiset teemat ovat:

 • Lastentanssin peruselementit
 • Improvisaation ja koreografian käsitteet
 • Koreografian rakennuspalikat
 • Improvisaation ja koreografian merkitys ilmaisukeinoina
 • Monipuoliset lastentanssiharjoitukset sekä ohjeita improvisaatioon ja koreografiaan

Odotamme innolla, että pääset mukaan tähän lastentanssin maailmaan ja löydät inspiraatiota lasten tanssiaktiviteettien järjestämiseen!

Matkalla kohti koreografiaa

Nassikkapaini (3 h)

Nassikkapaini tarjoaa vilkkaan vaihtoehdon sekä tytöille että pojille. Se toimii mainiosti myös pienissä tiloissa. Nassikkapaini sisältää luvallista kamppailua, puristamista, puristetuksi tulemista, toisen koskettamista, tasapainoilua ja koordinaation kehittämistä. Kisaaminen on hauskaa, joten kannattaa kokeilla! Koulutus on suunnattu varhaiskasvattajille, alkuopettajille sekä aamu- ja iltapäiväohjaajille.

Koulutuksen keskeiset teemat ovat:

 1. Nassikkapainin perusteet
 2. Nassikkapainituokion suunnittelu
 3. Käytännön harjoituksia, mukaan lukien parikisailut, nassikkapainiottelut ja gladiaattoripaini

Koulutuksessa osallistujat pääsevät kokeilemaan aiheeseen liittyviä liikuntatehtäviä ja keskustelemaan niiden herättämistä kysymyksistä. Tervetuloa oppimaan ja innostumaan nassikkapainin maailmasta!

NassikkapainiLöydä lisää sisältöä samoista aiheista