Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Liikuntatutor-toiminta on innovatiivinen ja vaikuttava tapa lisätä opiskelijoiden osallisuutta sekä edistää liikunnallisten toimintojen vakiintumista oppilaitoksissa. Tämä toimintamuoto on kehitetty vastaamaan opiskelijoiden tarvetta aktiivisempaan elämäntapaan ja samalla tarjoamaan mahdollisuus vertaisohjaukseen. Liikuntatutorit ovat opiskelijoita, jotka toimivat vertaisohjaajina, toteuttaen erilaisia liikuntaan liittyviä aktiviteetteja ja tapahtumia oppilaitosten sisällä ja ulkopuolella.

Tutkimus (Turunen ym. 2020) on osoittanut, että Liikuntatutor-toiminnalla on saavutettu merkittäviä tuloksia liikkumisen lisäämisessä ja yhteisöllisyyden vahvistamisessa oppilaitoksissa. Tämä on saavutettu toteuttamalla ohjattuja liikuntatuokioita niin oppituntien aikana kuin niiden ulkopuolella. Lisäksi erilaiset liikuntahaasteet ja -tapahtumat ovat innostaneet opiskelijoita osallistumaan aktiivisesti liikunnallisiin aktiviteetteihin. Toiminnan suunnittelussa ja organisoinnissa on kiinnitetty erityistä huomiota matalaan kynnykseen osallistua, jotta mahdollisimman moni opiskelija voisi hyötyä toiminnasta.

Liikuntatutor-toiminnalla on myös tuotu opiskelijoille uusia mahdollisuuksia oppia ja hankkia kokemusta. Tämä toiminta tarjoaa liikuntatutoreille tilaisuuden kehittää ohjaus- ja vuorovaikutustaitojaan sekä saada arvokasta oppia ryhmänhallinnasta ja tapahtuman järjestämisestä. Näitä taitoja voi hyödyntää myös tulevaisuudessa erilaisissa työ- ja vapaa-ajan konteksteissa.

LiikU tarjoaa Liikuntatutor-koulutusta, joka varustaa opiskelijat valmiuksilla toimia aktiivisina liikunnan edistäjinä. Koulutus tarjoaa syvällisen ymmärryksen siitä, miten liikuntatutor-toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan eri oppilaitoksissa. Koulutus antaa valmiudet järjestää ohjattuja liikuntatuokioita, suunnitella liikuntahaasteita ja -tapahtumia sekä luoda toimintaan osallistavia ympäristöjä. Lisätietoja koulutuksesta ja sen tilaamisesta saat asiantuntijoiltamme. Yhteystiedot sivun alaosassa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Liikuntatutor-toiminta on osoittautunut tehokkaaksi keinoksi edistää opiskelijoiden osallisuutta, lisätä liikkumista ja vahvistaa yhteisöllisyyttä oppilaitoksissa. Tämä vertaisohjausmalli tarjoaa paitsi fyysisiä hyötyjä myös mahdollisuuden oppimiseen ja kehittymiseen. Liikuntatutor-toiminta ansaitsee paikkansa oppilaitosten monipuolisen hyvinvoinnin ja aktiivisen opiskelijaelämän tukijana.

Lähde: Turunen, Marianne, Katariina Kämppi, Virpi Inkinen & Kaarlo Laine. "Liikuntatutorit opiskelijoiden vertaisliikuttajina. Selvitys Liikuntatutor toiminnasta Liikkuva opiskelu -hankkeissa" (2020). Likes.Löydä lisää sisältöä samoista aiheista