Lasten ja nuorten liikuntaindikaattorit

Indikaattorit kuvaavat liikuntaan ja urheiluun liittyvien ilmiöiden tiaa ja muutoksia. Tietokannasta löydät keskeisimmät indikaattorit: 

  • kouluikäisten lasten ja nuorten liikunnasta 
  • liikunnan edistämisestä 
  • fyysisestä toimintakyvystä 

Tietoja voi hyödyntää mm. liikunnan ja terveyden seurannassa ja edistämisessä, esim. Liikkuva koulu -toimenpiteiden seurannassa ja kuntien hyvinvointikertomuksissa. Tiedot ovat tarkasteltavissa kuntakohtaisesti, maakuntakohtaisesti ja valtakunnallisesti.Tietokannasa on yhdistetty tietoja seuraavista aineistoista:

  • Kouluterveyskysely, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
  • TEAviisari, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
  • LIITU-tutkimus, Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa –tutkimus, Jyväskylän yliopisto ja UKK-instituutti
  • Move!-mittaukset, valtion liikuntaneuvosto ja Opetushallitus
  • Liikkuva koulu -ohjelman seuranta ja tutkimus: rekisteri, nykytilan arviointi ja henkilökuntakysely, LIKES-tutkimuskeskus

 

Tietokantaan: Lasten ja nuorten liikunnan indikaattorit (beta)

 

Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö okm.fi