Soveltava liikunta

Erityisryhmien liikunnalla (soveltava liikunta, erityisliikunta) tarkoitetaan sellaisten henkilöiden liikuntaa, joilla on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista.

Erityisliikunta -käsitteestä on siirrytty käyttämään nykyisin yhä enemmän käsitettä ”soveltava liikunta”. Erityisliikunta -käsite korostaa liikkujaa ja tämän sairaus- tai vammaperusteisia erityistarpeita, minkä voidaan katsoa eristävän yksilöä yhteisöstä. Soveltava liikunta-käsite korostaa liikuntatoimintaa ja sen sovellettavuutta kaikille sekä kaikille avointa toimintaa.

Tutustu:

Toteutamme erityisliikunnan koulutuksia yhteistyössä Suomen vammaisurheilun sekä Soveltavan liikunnan (Soveli) kanssa.