Liikuntaolosuhteet

Ala- ja yläkouluympäristössä tarvitaan liikuntaolosuhteiden kehittämistä

Valtakunnallinen lähiliikuntapaikkaselvitys vuodelta 2015

Koulujen pihat ja sisätilat liikkumaan innostaviksi!

Koulupihojen ja koulujen sisätilojen kehittäminen ovat toimivia ja nopeita keinoja lisätä liikuntaa ja fyysistä aktiivisuutta koulupäivään. Lisäksi liikuntaolosuhteiltaan hyvä koulupiha innostaa liikkumaan myös vapaa-ajalla ja toimii siten parhaimmillaan vetovoimaisena oman alueensa lähiliikuntapaikkana!

Valtakunnalliselle lähiliikuntaloikka -sivustolle on koottu erityyppisiä kouluympäristöihin soveltuvia ja jo käytännössä kokeiltuja kehittämisideoita, jotka eivät edellytä pitkäkestoisia rakennushankkeita vaan ovat varsin nopeasti sekä pienemmin kustannuksin toteutettavissa.

- Koulupihat lähiliikuntapaikkoina -suunnitteluopas
- Koulupihat lähiliikuntapaikkoina -ideaopas
- Lähiliikuntapaikkojen valtakunnallinen tietopankki
- Yläkoulujen liikuntaolosuhteet, valtakunnallinen selvitys 2008
- Lähiliikuntapaikkojen arviointitutkimus 2007