Liikuntatutor -toiminta

Liikuntatutor, liikuttaja, hyvinvointitutor, harrastetutor.. toimii opiskelijoiden vertaisliikuttajana

"Liikuntatutor-toiminnan tarkoitus on edistää opiskelijoiden osallisuutta ja liikunnallisten toimintojen vakiintumista oppilaitoksissa. Liikuntatutorit ovat opiskelijoita, jotka toteuttavat aktiivisuutta, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia edistävää toimintaa oppilaitoksissa vertaisilleen eli toisille opiskelijoille." (Turunen ym. 2020). Toiminnan kautta on onnistuttu lisäämään lisäämään liikkumista ja vahvistamaan yheisöllisyyttä oppilaitoksissa. Lisäksi liikuntatutorit ovat saaneet kokemusta ja oppia. 

Tutoreiden toteuttama toiminta on useimmiten ohjattujaliikuntatuokioita oppitunneilla ja niiden ulkopuolella, erilaisia liikuntahaasteita ja -tapahtumia. Tärkeää on, että opiskelijoilla on matala kynnys osallistua toimintaan. Suuri osa opiskelijoista haluaisi liikkua enemmän arjessaan, mukaanlukien opsikelupäivän aikana. 

Lue selvityksestä lisää, miten toimintaa on suunniteltu ja organisoitu eri oppilaitoksissa. 

Lähde: Liikuntatutorit opiskelijoiden vertaisliikuttajina. Selvitys Liikuntatutor toiminnasta Liikkuva opiskelu -hankkeissa Marianne Turunen, Katariina Kämppi, Virpi Inkinen & Kaarlo Laine. 2020. Likes.

LiikU tarjoaa Liikuntaturor-koulutusta

Tutustu koulutusesitteeseen ja tilaa koulutus. Lisätietoja koulutuksesta antaa Mirjami Laaksonen, puh. 040 9000 838.