Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

9.3.2023

LiikU toteutti marras-joulukuussa jäsenseuroilleen kyselyn, jonka tarkoituksena oli selvittää seurojen nykytilaa ja miten voimme toimia entistä paremmin seurojen tukena sekä minkälaisina LiikUn palvelut ja toiminta koetaan. Kyselyn vastausprosentti oli 23. Kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin illalliskortti Varsinais-Suomen tai Satakunnan Urheilugaalaan. Onnetar suosi tällä kertaa Rauman SalBa ry:tä, onnea!

Poimimme tähän uutiskirjeeseen vastauksista nousseita asioita koronan vaikutuksista seurojen toimintaan, talouteen ja vapaaehtoisten määrään sekä nykytilaan. Tulevissa uutiskirjeissä nostamme esiin myös muita seuroilta kysyttyjä asioita.

Koronan vaikutukset seurojen toimintaan:

Kyselyyn vastanneista seuroista noin 96% koki koronan vaikuttaneen seuran toimintaan joko paljon tai vähän. Toiminnan ylläpitäminen oli erittäin haastavaa, kun tilojen käyttöä rajoitettiin ja sitä kautta harjoittelua jouduttiin perumaan. Myös viranomaisohjeistukset koettiin vaikeaselkoisiksi ja epäjohdonmukaisiksi. Toiminnan järjestämisen haasteet vaikuttivat myös taloudelliseen tilanteeseen.

Lähes 80% seuroista on kuitenkin kokenut päässeensä eroon koronan aiheuttamista haasteista. Kolme neljäsosaa vastanneista kokee, että korona ei ole aiheuttanut pidempiaikaisia taloudellisia haasteita. Harrastajamäärät ovat lisääntyneet tai pysyneet samalla tasolla noin puolella seuroista.

Yli 40% vastanneista totesi vapaaehtoisia olevan mukana seuran toiminnassa vähemmän kuin ennen koronaa. Myös vapaaehtoisten rekrytointi mukaan toimintaan on koettu erittäin haastavaksi. Avoimien vastausten kommenteissa oli paljon samankaltaisia vastauksia kuin tässä erään seuran kommentissa: “Yhteisöllisyys hävisi koronan myötä ja ihmisiä on ollut vaikea taas saada mukaan toimintaan.”

Seurojen kokema tilanne kokonaisuudessaan koronan jäljiltä tällä hetkellä.