Seurojen kesätoiminnan avustus mahdollistaa nuorten työllistämisen

Seuroilta erittäin positiivisen vastaanoton saanut Seurojen kesätoiminnan avustus tulee hakuun myös tänä kesänä. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän ja LiikUn seuroille delegoiman avustuksen avulla palkattiin viime vuonna yhteensä 280 nuorta kesätöihin yli 100 urheiluseuraan 27 kunnan alueella. Tänä kesänä tukea tullaan myöntämään vieläkin enemmän, yhteensä 330 nuoren palkkaukseen.

Avustus on tarkoitettu 15-29 -vuotiaan nuoren palkkaamiseen Lounais-Suomen alueen liikunta- ja urheiluseuroille vähintään kahden viikon ajaksi aikavälillä 1.4.–30.9.

Avustusta voidaan käyttää ainoastaan palkattavan työntekijän palkkaan tai palkkioon sekä niistä aiheutuviin sivukuluihin, jotka jäävät työantajan kustannukseksi.

Avustusta ei voidakäyttää palkan tai -palkkion maksamiseen seuran vakituisessa palvelussuhteessa jo olevalle työntekijälle. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä avustuksella voidaan kattaa henkilön palkka- tai palkkiokuluista enintään 700 euron osuus/palkattava henkilö.

Avustusta hakevalla järjestöllä tulee olla riittävää kokemusta työnantajana toimimisesta sen varmistamiseksi, että avustuksella palkattava työntekijä saa tehtäväänsä riittävän tuen ja ohjauksen.

Liikunnan aluejärjestöt ovat linjanneet liittyen Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeisiin:

 • lähtökohtana on, että työllistetään nuori vähintään 2 viikoksi aikavälillä 1.4.-30.9.2023. (esimerkiksi 5–6 tuntia/työpäivä, max. 30 tuntia/viikko. Työajan voi jaksottaa esim. yksi leiriviikko kesäkuussa, toinen elokuussa tai kesä-elokuun ajan muutaman tunnin viikossa).
 • Kahden viikon työaika voidaan myös pilkkoa pidemmällekin ajalle, jos työtehtävät seurassa eivät liity esim. leiritoimintaan.
 • Avustus on suuruudeltaan 700 euroa/nuori. Avustusta käytetään sekä palkkaan, että työnantajan sivukuluihin.
  • HUOM! 700€ avustusta ei voi jakaa useamman nuoren kesken
 • samalla seuralla voi olla useampikin nuori työllistettynä tällä tuella, mikäli rahoitusta riittää, mutta yksi nuori voi käyttää vain yhden avustuksen.


Ensisijainen arviointikriteeri avustuksen myönnössä on lasten ja nuorten liikuntamahdollisuuksien lisääminen seuroissa. Avustusta voidaan myöntää myös muihin harrastamista tukeviin työtehtäviin urheiluseuroissa.

Ilmoitamme avustuspäätöksestä seuran yhteyshenkilölle viikolla 14. Avustus vaatii delegointisopimusta ja raportointia, joka edellyttää omaa kustannuspaikkaa. Avustuksen käytöstä on tehtävä avustus- ja tiliselvitys viimeistään 15.10.2023 mennessä Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:lle. Tarkemmat raportointiohjeet lähetetään seurojen yhteyshenkilöille myöhemmin sähköpostilla.

Seuroille, jotka hakevat/harkitsevat kesätoiminnan avustuksen hakemista, järjestetään kolme yleistä infotilaisuutta. HUOM! AVUSTUSTA HAKEVAN SEURAN EDUSTUS INFOTILAISUUDESSA ON EHTONA AVUSTUKSEN MYÖNTÄMISELLE. Tarkemmat infojen ajankohdat löytyvät alta.

* Liikunta- ja urheiluseurojen kesätoiminnan avustuksen hakuaika on 21.3.–2.4.2023.
* Haku tehdään hakulomakkeella
TÄSTÄ!

Hakemukset käsitellään LiikUssa hakuajan päättymisen jälkeen ja päätökset avustuksen suuruudesta pyritään antamaan seuroille 6.4.2023 mennessä.

Prosessi lyhyesti

 1. Seura osallistuu LiikUn järjestämään Seurojen kesätoiminnan avustus -infoon. Seuran osallistuminen infoon on ehtona avustuksen saamiselle.
 1. Seura täyttää hakulomakkeen viimeistään 2.4.2023 klo 23.59 mennessä. Hakulomakkeelle pääset tästä!
 1. Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, LiikU käsittelee ja hyväksyy/hylkää hakemuksen. Avustusta myönnettäville seuroille lähetetään tieto myönnöstä sekä avustuksen suuruudesta yhteyshenkilön sähköpostiin.
 2. Seura allekirjoittaa delegointisopimuksen, joka on lähetetty hakulomakkeella ilmoitetulle seuran viralliselle nimenkirjoittajalle.
 3. LiikU suorittaa avustusmaksun seuran osoittamalle tilille noin kahden viikon kuluessa päätöksen ja allekirjoitetun delegointisopimuksen todentamisen jälkeen.
 4. Seura sitouttaa kesätoiminnan avustuksella palkattavia osallistumaan LiikUn järjestämiin, osallistujille maksuttomiin, koulutuksiin (esim. Lasten liike -koulutus, Ryhmän ohjaamisen perusteet, Hätäensiapukoulutus) sekä kannustaa seuran hallinnon toimijoita osallistumaan seuratoiminnan kehittämiseen liittyviin hallinnon koulutuksiin (esim. Urheiluseura työnantajana, Urheiluseuran some-viestintä)
 5. Seuran yhteyshenkilö tekee lyhyen raportin ja toimittaa seuran kirjanpidosta kustannuspaikkaraportin (vaihtoehtoisesti LiikUn lähettämä excel-tiedoston täyttäminen) mahdollisimman pian työsopimuksen päätyttyä, kuitenkin viimeistään 15.10.2023, Mari Peltolalle LiikUun, mari.peltola(at)liiku.fi (allekirjoita, skannaa ja lähetä). Tarkemmat ohjeet raportoinnista lähetetään seuran yhteyshenkilölle kesän 2023 aikana.

Lisätietoja hausta antaa LiikUn Marko Mäenpää, kehittämispäällikkö, seuratoiminta, etunimi.sukunimi(at)liiku.fi

Lisätietoja avustuksen käytön selvitykseen ja palkanmaksuun liittyvissä asioissa antaa LiikUn Mari Peltola, kirjanpitäjä, etunimi.sukunimi(at)liiku.fiLöydä lisää sisältöä samoista aiheista