Seurajohdolle

LiikUn tehtävänä on järjestää sellaisia urheiluseurojen tarvitsemia koulutuksia, joilla edistetään seuran ja sen toimijoiden kehittymistä. LiikU tarjoaa seurojen toimihenkilöille ja palkallisille työntekijöille konsultointia, avoimia seurakoulutuksia, erilaisia tilauskoulutuksia sekä seminaareja. Koulutuksemme sopivat kaikille liikunta- ja urheiluseuroille lajista riippumatta. Lajiliitot tarjoavat lajikohtaisia koulutuksia.

Tulevat tapahtumat ja koulutukset löydät tämän linkin takaa.

Kaikkia johtamisen ja hallinnon koulutuksia saa tilauksesta ja tarpeiden mukaan räätälöitynä. Kiinnostuitko? Kysy lisää tilauskoulutuksista!

Marko Mäenpää, kehittämispäällikkö, seuratoiminta, 040 9000 843, marko.maenpaa(at)liiku.fi

Seuran johtamisen ja hallinnon koulutuksia:

Urheiluseuran hallinto

Urheiluseuran toiminta perustuu seuran omiin sääntöihin ja yhdistyslakiin. Koulutuksessa käydään läpi hyvän seurahallinnon perusteita. Hyvä hallinto luo vahvan ja kestävän pohjan seuratoiminnalle. Tiedämme miten toimimme, ja vältämme turhat riidat. Teemoina ovat mm. päätöksenteko seurassa, seuran hallinnon toiminta, jäsenyys ja maksut seurassa.

Urheiluseuran verotus

Raha liikkuu urheiluseurassa. Aina, kun näin tapahtuu, pitää miettiä myös rahan verotuksellisia näkökulmia. Koulutuksessa käydään läpi seuran varainhankinnan verotuksen perusteita ja seuran maksamia kulukorvauksia. Tehdään myös pieni katsaus urheilijoiden rahastojärjestelmään. Käsittelyssä on mm. urheilutoiminnan tulot, talkootyö ja matkakorvaukset vapaaehtoisille. 

Urheiluseuran viestintä

Viestintä on hyvän seuran toimivuuden edellytys. Koulutuksessa käydään läpi seuraviestintää eli sisäistä viestintää, mediaviestintää ja kriisiviestintää. Seura voi onnistua myös viestinnässä, mutta se edellyttää selkeää työnjakoa ja sitoutumista viestintään viestin lähettäjänä ja vastaanottajana. 

Yhteisöllisyys ja ihmisten johtaminen urheiluseurassa

Seuratoiminta perustuu yhdessä tekemiseen. Hyvä seura on yhteisöllinen, mutta mitä yhteisöllisyys itse asiassa on ja miten sitä luodaan? Koulutuksessa pohditaan myös yhteisöllisyyden nykypäivän haasteita ja kysymystä siitä, miten johtaa erilaisia ihmisiä. Onko vapaaehtoisuudella tulevaisuutta? 

Urheilun johtaminen seurassa

Seuratoiminnan ydin on urheilu, vai onko? Mikä on meidän seuran toiminnan tarkoitus? Onko meillä seuran valmennuslinjauksia? Miten hallitus ja valmentajat toimivat yhdessä? Koulutuksessa pohditaan seuratoiminnan ydinkysymyksiä johtamisen näkökulmasta. 

Urheiluseura työnantajana

Seuratoiminta perustuu vapaaehtoisten työntekijöiden työpanokseen, mutta yhä useammin seurat toimivat myös työnantajina. Hyvä seura työnantajana -koulutuksen tarkoituksena on perehdyttää seuran hallinnosta vastaavat työnantajarooliin. Koulutuksessa käydään läpi työsuhteen syntyminen ja siitä seuraavat työnantajavelvoitteet. Lisäksi annetaan vinkkejä työnantajana toimimiseen.

Urheiluseuran rekrytointi

Vastuulliset, osaavat ja innostuneet toimijat ovat seuran parasta “pääomaa”. Rekrytointi pitäisi olla seuran ydinprosessi. Koulutuksessa paneudutaan vapaaehtoisten ja palkallisten toimijoiden rekrytointiin. Koulutuksen aikana hamotellaan myös seuran omaa rekrytointisuunnitelmaa. 

Urheiluseuran varainhankinta

Koulutuksen tärkeimpiä tavoitteita on saada seura pohtimaan varainhankintaa asiakasajattelun näkökulmasta ja nähdä seuran kiinnostavuus sekä arvo yhteistyökumppanien ja sidosryhmien silmin. Perehdytään mm. seuraaviin asioihin: varainhankintakanavat, palvelut, tuotteistaminen, yhteistyö & kumppanuus, liiketoimintamalli, myyntityö ja kehittäminen.

Urheiluseuran vastuullisuus

Vastuullisuuskoulutuksessa perehdytään urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmaan ja peilataan teemoja oman seuran toimintaan. Koulutus antaa hyvät askelmerkit seuran vastuullisuusohjelman luomiseen.

Muut koulutukset: 

Harrastamisen edistäminen - kuntien ja urheiluseurojen yhteistyö

Koulutus on suunniteltu helpottamaan urheiluseurojen ja kunnan yhteistoimintaa. Tavoitteena on synnyttää ymmärrys lainsäädännön vaikutuksista rekisteröityneen yhdistyksen ja julkisen toimijan yhteistyöhön. Koulutuksessa käsitellään työlainsäädännön vaikutuksia, vastuukysymyksiä, verotusta harrastustoiminnassa sekä sopimusteknisiä asioita.

Lisää seurajohdolle tarkoitetuja koulutuksista ja materiaaleja löydät Suomen Olympiakomitean sivuilta.