Seuraparlamentti

LiikUn alueella yhä useampien kuntien urheilu- ja liikuntaseurat ovat perustaneet keskinäisen yhteistyön parantamiseksi seuraparlamentin.
Yleensä kunnan liikunta- tai vapaa-aikatoimi on niissä tärkeänä yhteistyökumppanina ja koordinaattorin roolissa. 
Seuraparlamentteja on perustettu, koska kuntien lautakuntajärjestelmä on muuttuunut vuosien aikana ja seurat ovat todenneet, että pitää olla jokin kanava kuntaan päin, jotta seurojen ääni ja toiveet tulisivat paremmin kuulluksi kunnan päätöksenteossa.

SEURAPARLAMENTIN TEHTÄVÄT
Konkreettisina parlamentin tehtävävistä voidaan mainita ainakin:
•    vaikuttaminen avustusperiaatteisiin, vuoro- ja taksapolitiikkaan 
•    liikuntaolosuhteiden kehittäminen ja lausunnot liikuntarakentamisen tärkeysjärjestykseen 
•    urheiluseuratyön merkityksen ja sen roolin korostaminen osana liikuntatoimen strategiaa 
•    liikuntatoimen ja seurojen yhteisten tilaisuuksien järjestäminen 
•    ideat ja aloitteet: uusien yhteistyömuotojen löytäminen, kehittäminen ja toimeenpaneminen
•    liikunnan resurssien vahvistaminen

KUNTIEN SEURAPARLAMENTTI ON ESIM.

Salo
Turku
Rauma
Raisio
Naantali
Huittinen