Valmentajana kehittyminen

LiikU tukee alueen valmentajien työtä koulutusten, verkostojen ja asiantuntijapalveluiden avulla. Järjestämme urheilijoille testauspalveluita ja osallistumme alueellisten urheiluakatemioiden toimintaan.

LiikUn järjestämät tulevat koulutukset löydät koulutuskalenterista 

 

Valmennusosaaminen
Suomalainen valmennusosaamisen malli on tehty kuvaamaan kokonaisvaltaisen valmentamisen kokonaisuutta. Valmentaja voi käyttää sitä oman osaamisensa arviointiin. Oman toiminnan arviointiin aloittelva valmentaja voi käyttää Valmentajana onnistuminen -kysymyslistaa.  Erilaisia valmentajan itsearviointi työkaluja on koottu yhteen.  Näistä valmentaja voi valita itselleen sopivimmat tai seuran valmennuspäällikkö voi työstää niistä seuran valmentajille sopivia arviointityökaluja.

Valmentajan koulutuspolku
Valmentajan koulutuspolku lähtee yleensä VOK 1-koulutuksesta. Joissain lajeissa suositellaan joko ohjaukseen tai lajin tekniikkaan keskittyviä starttikoulutuksia ennen ykköstasolle hakeutumista. Liikunnan aluejärjestöt tarjoavat VOK 1 tasolle koulutusta. Tavoitteena on luoda perusta yksittäisen harjoituskerran laadukkaaseen toteuttamiseen. Koulutus koostuu 10 teemakoulutuksesta. Teemakoulutusten kesto vaihtelee 3-7 tunnin välillä ja sen lisäksi niihin liittyy oppimistehtäviä. LiikU järjestää myös täydennyskoulutusta eri tason valmentajille, kumppaneinamme toimivat mm. Suomen Valmentajat ry, useat lajiliitot, maakunnalliset urheiluakatemiat ja urheiluopistot.

Aloittelevan ohjaajan kello
Tämän linkin takaa löydät hyviä työkaluja oman ohjaajapolun alkutaipaleelle.