Valmentajille

LiikU tukee alueen valmentajien työtä koulutusten, verkostojen ja asiantuntijapalveluiden avulla. Järjestämme urheilijoille testauspalveluita ja osallistumme alueellisten urheiluakatemioiden toimintaan.

Valmennusosaaminen
Suomalainen valmennusosaamisen malli on tehty kuvaamaan kokonaisvaltaisen valmentamisen kokonaisuutta. Valmentaja voi käyttää sitä oman osaamisensa arviointiin. Oman toiminnan arviointiin aloittelva valmentaja voi käyttää Valmentajana onnistuminen -kysymyslistaa.  Erilaisia valmentajan itsearviointi työkaluja on koottu yhteen.  Näistä valmentaja voi valita itselleen sopivimmat tai seuran valmennuspäällikkö voi työstää niistä seuran valmentajille sopivia arviointityökaluja.

Valmentajan koulutuspolku
Valmentajan koulutuspolku lähtee yleensä VOK 1-koulutuksesta. Joissain lajeissa suositellaan joko ohjaukseen tai lajin tekniikkaan keskittyviä starttikoulutuksia ennen ykköstasolle hakeutumista. Liikunnan aluejärjestöt tarjoavat VOK 1 tasolle koulutusta. Tavoitteena on luoda perusta yksittäisen harjoituskerran laadukkaaseen toteuttamiseen. Koulutus koostuu 12 teemakoulutuksesta. Teemakoulutusten kesto vaihtelee 2-7 tunnin välillä ja sen lisäksi niihin liittyy oppimistehtäviä. LiikU järjestää myös täydennyskoulutusta eri tason valmentajille, kumppaneinamme toimivat mm. Suomen Valmentajat ry, useat lajiliitot, maakunnalliset urheiluakatemiat ja urheiluopistot.

Aloittelevan ohjaajan kello
Tämän linkin takaa löydät hyviä työkaluja oman ohjaajapolun alkutaipaleelle.

Satakunnan valmentajaverkosto, liity mukaan!
Seurojen valmennuspäälliköiden, urheiluakatemiavalmentajien sekä kilpaurheilussa toimivien valmentajien välille on perustettu verkosto, joka edistää maakunnallisesti valmentajien asemaa, arvostusta ja osaamista. Verkostotyön toiminnallisia sisältöjä ovat mm.koulutus- ja keskustelutilaisuudet valituista aiheista. Verkostotyön tavoitteena on

  • Vuorovaikutuksen ja osaamisen lisääminen valmentajien kesken yli lajirajojen.
  • Esitellä hyvin toimivia käytännön esimerkkejä valmennustoimintaan liittyen.
  • Seurayhteistyön lisääminen ja valmentajien toisiinsa tutustuminen.
  • Nostaa esille valmennukseen liittyviä ajankohtaisia asioita.

Liity Turun Seudun valmentajien verkostoon mukaan