Varhaiskasvattajille

LiikU on maakunnallinen asiantuntija lasten liikuttamisessa. Me tarjoamme varhaiskasvattajille koulutusta, edistämme verkostomaisia työtapoja ja kehitämme paikallisten toimijoiden kanssa keinoja, joilla voidaan edistää varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksien toteutumista. Jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikunnan iloon. Liikuntakasvatuksen avulla voidaan tukea lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä. Oleellista on kannustaa liikkumaan sekä antaa lasten kokeilla ja haastaa omia fyysisiä rajojaan. Varhaiskasvattajille suunnatuilta sivuilta löydät tietoa palveluistamme varhaiskasvatuksen henkilöstölle ja kuntien sosiaali-, sivistys- ja liikuntatoimelle.