Ilo kasvaa liikkuen

Valtakunnallisen Ilo kasvaa lliikuen - ohjelman päämääränä on, että liikuntamyönteinen toimintakulttuuri toteutuu jokaisessa varhaiskasvatuksen yksikössä.

Lapsella on oikeus liikkumiseen ja leikkiin joka päivä.

Ohjelmaan voivat ilmoittautua mukaan

  • yksikkö (päiväkoti, perhepäivähoito, avoin varhaiskasvatus)
  • kunta (varhaiskasvatuksen johto/hallinto

Ohjelmaan liittyminen on ilmaista. Kaikki tarvittavat materiaalit ovat saatavilla veloituksessa sähköisesti ohjelman nettisivuilta/työalustalta. Osa materiaaleista on myös tilattavissa maksullisina painoversioina.

Ilo kasvaa liikkuen -ohjelma on siirtynyt Liikkuva koulu -ohjelman yhteyteen elokuussa 2017. Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa hallinnoi LIKES-tutkimuskeskus. Ilo kasvaa liikkuen ohjelmaa toteutetaan ja kehitetään laajassa poikkihallinnollisessa yhteistyössä. Olympiakomitea vastaa vuoden 2017 loppuun asti nettialustan ylläpidosta ja asiakastuesta
.Lisätietoa Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmasta