Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Lisää liikettä -hanke

Lisää liikettä perusopetukseen, toiselle asteelle, varhaiskasvatukseen sekä harrastamisen edistämiseen -hanke

Lisää liikettä -hanke on Liikunnan aluejärjestöjen yhteinen valtakunnallinen hanke. Kehittämistyön päämääränä on edistää liikuntamyönteistä toimintakulttuuria sekä fyysisen aktiivisuuden suositusten toteutumista varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Paikallistasolla tuetaan toimijoita ja kuntia Liikkuvat -ohjelmakokonaisuuden kehittämistyön eri vaiheissa. Lisäksi edistetään harrastamisen mahdollisuuksia koulupäivän yhteydessä. Hankkeeseen olemme saaneet tukea opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Lisää liikettä varhaiskasvatukseen

Kehittämistyön päämääränä on edistää varhaiskasvatusikäisten fyysisen aktiivisuuden suosituksien toteutumista, vähintään kaksi tuntia varhaiskasvatuspäivän aikana.

Tavoitteena:

  • yli 90 prosenttia 4–6-vuotiaista lapsista liikkuu suositusten mukaisesti vähintään kolme tuntia päivässä
  • saada varhaiskasvatuksen toimintayksiköitä vakiinnuttamaan liikunnallinen toimintakulttuuri
  • tukea niitä toimintayksiköitä, jotka ovat liikunnallisen toimintakulttuurin muutoksen alkuvaiheessa
  • perheiden liikuntatietoisuuden lisääminen ja sen merkityksen informointi lapsen kehitykselle ja oppimiselle.
  • liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman vakiinnuttaminen ja liikuntamyönteisen toimintakulttuurin tukeminen sen eri vaiheissa
  • varhaiskasvattajien liikuntaosaamisen lisääminen
  • Varhaiskasvatusverkostojen kehittäminen, verkostomaisten työtapojen edistäminen alueellisesti ja paikallisesti yli hallintokuntien

Löydät hankkeen tavoitteet koulujen ja oppilaitoksien osalta Koulu- ja opiskeluvuosien liikunnan alta.Löydä lisää sisältöä samoista aiheista