Liikuntaleikkikoulu, Liikkari, on valmis konsepti, jonka avulla urheiluseurat, päiväkodit, yhdistykset, seurakunnat ja muut yhdistykset voivat tarjota laadukasta harrastustoimintaa 2-6 -vuotiaille lapsille. Liikuntaleikkikouluissa alle kouluikäiset lapset pääsevät tutustumaan turvallisesti liikunnan harrastamiseen.
Liikkarin uudistetut ikäluokat ovat:

  • 2–3-vuotiaiden Perheliikkari (helposti sovellettavissa varhaiskasvatukseen)
  • 4–5-vuotiaiden Liikkari
  • 6-vuotiaiden Liikkari

Liikunnan asiantuntijat ovat luoneet materiaalit, joiden pohjalta Liikuntaleikkikouluissa järjestetään monipuolista ja laadukasta liikuntaa. Toiminnassa tärkeää on lapsilähtöisyys, monipuolisuus ja leikillisyys. Tuhannet lapset ovat osallistuneet Liikuntaleikkikoulutoimintaan vuodesta 1995 lähtien. Toimintaa järjestetään sadoissa urheiluseuroissa, yhdistyksissä ja päiväkodeissa ympäri Suomen.

Ohjaajakoulutukset

Liikuntaleikkikoulu varhaiskasvatuksessa

Liikuntaleikkikoulu soveltuu hyvin varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen osaksi päiväkodin omaa liikuntasuunnitelmaa ja Liikkuva varhaiskasvatus –ohjelman toteuttamiseen.

Liikuntaleikkikoulun materiaalit helpottavat liikunnan ohjausta. Kansio sisältää valmiit tuntimallit eri-ikäisille ja sen lisäksi erillisen leikki- ja välineliitteen. Niiden lisäksi kansiosta löytyy kehokortit perusasennoista, tasapainoasennoista, paritehtävistä sekä erilaisista muodostelmista. Korteista löytyy myös erilaisia reittejä sekä hymiöt palautteen antamiseen tai tunnetilojen selvittämiseen. Tuntimallit ovat lasten liikunnan asiantuntijoiden suunnittelemia ja ne etenevät lapsen kehitysvaiheiden mukaisesti.

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa Liikuntaleikkikoulun materiaaleja voi käyttää monella tavalla. Liikuntaleikkikoulun valmiita tuntimalleja voidaan toteuttaa sellaisenaan, tai ottaa niistä sopivia osia viikoittaisiin ohjattuihin liikuntatuokioihin, aamupiireihin, välipalaliikuntaan, siirtymätilanteisiin ja odotteluhetkiin.

Liikuntaleikkikoulun avulla voidaan taata tavoitteellisen liikuntakasvatuksen toteutus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Liikuntaleikkikoulussa harjoitellaan motorisia perustaitoja monipuolisesti ja systemaattisesti.

Liikuntaleikkikoulun materiaalit saa käyttöön käytyään Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutuksen.

Liikuntaleikkikoulu urheiluseuroissa tai yhdistyksissä

Urheiluseurat ja yhdistykset voivat tarjota laadukasta harrastustoimintaa alle kouluikäisille toteuttamalla Liikuntaleikkikoulua. Liikuntaleikkikoulussa harjoitellaan liikunnan perustaitoja ennen lajitaitojen harjoittelua. Seuran toiminta tulee tutuksi myös vanhemmille Liikkarin yhteistuntien myötä.

Liikkarissa liikutaan ikäryhmittäin: 2–3-vuotiaat liikkuvat Perheliikkarissa ja 4–5-vuotiaat sekä 6-vuotiaat liikkuvat omissa ryhmissään. Jokaisen ikäryhmän tuntimalleihin kuuluu yhteistunteja; Perheliikkarissa lapsi ja aikuinen liikkuvat joka tunnilla yhdessä, 4–5-vuotiailla aikuinen on mukana kerran kuukaudessa ja 6-vuotiailla vähintään kerran kaudessa.

Liikuntaleikkikoulun materiaalit helpottavat ohjaajan työtä, sillä valmiit tuntimallit muodostavat kausisuunnitelmat usealle vuodelle. Tuntimallit ovat lasten liikunnan asiantuntijoiden suunnittelemia ja ne etenevät lapsen kehitysvaiheiden mukaisesti.

Liikuntaleikkikoulu on kannattavaa toimintaa urheiluseuroille ja yhdistyksille. Liikkari lisää pienten lasten laadukkaita liikuntaharrastusmahdollisuuksia.

Liikuntaleikkikoulun materiaalit saa käyttöön käytyään Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutuksen.