Rajattomasti liikuntatietoa - alusta on tehty tiedolla johtamisen työkaluksi sekä suunnittelun, päätöksenteon, arvioinnin ja seurannan tueksi. Alustalla voi seurata oman kunnan tilastotietoja liikunnan osalta ja vertailla myös eri kuntien tietoja keskenään. Alustaa voivat hyödyntää myös hyvinvointialueet, seurat, järjestöt sekä muut tahot omien suunnitelmiensa tai ohjelmiensa laadinnassa.

Rajattomasti liikuntatietoa -alustalta löytyy liikunnan indikaattoritietoa eri kohderyhmistä, olosuhteista, seuratoiminnasta, yleisistä edellytyksistä sekä liikunnan hyte kertoimet.

Alusta on rakennettu vuonna 2022 Satakunnan ja Varsinais-Suomen Rajattomasti liikuntaa kuntakumppanuus-verkostojen toiveesta Lounais-Suomeen ja vuonna 2023 se on laajentunut kuuden muun liikunnan aluejärjestön alueelle. Alustan hallinnasta vastaa Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU).

TÄSTÄ pääset Rajattomasti liikuntatietoa -alustalle

Mukana on seuraavat maakunnat (suluissa liikunnan aluejärjestöt):

  • Uusimaa (Etelä-Suomen liikunta, Eslu)
  • Kainuu (Kainuun Liikunta ry)
  • Etelä-Pohjanmaa (Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry, PLU)
  • Pohjanmaa (Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry, PLU)
  • Pohjois-Karjala (Pohjois-Karjalan Liikunta ry, Pokali)
  • Pohjois-Pohjanmaa (Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry, PoPLi)
  • Päijät-Häme (Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry, PHLU)
  • Satakunta (Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, LiikU)
  • Varsinais-Suomi (Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, LiikU)