1. Kartoitus

Työhyvinvointikartoituksen tulokset antavat pohjan pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen työhyvinvoinnin kehittämisprosessiin sekä työhyvinvoinnin ennakointiin ja seurantaan.
LiikUlla on pitkä kokemus kartoitusten tuloksekkaassa tekemisessä. Kartoitukset voidaan jakaa koko työyhteisön liikuntaohjelman tilan kartoitukseen ja henkilöstön fyysisen kunnon kartoitukseen. 

 

Suomen aktiivisin työpaikka -kartoitus

  • Kartoituksesta selviää työpaikan liikuntatoiminnan vahvuudet ja kehittämiskohteet
  • Kartoitus perustuu henkilöstöliikunnan hyviin käytäntöihin, joita kartoituksessa tarkastellaan osallistuvan työpaikan näkökulmasta

Johdon ja henkilökunnan liikunta- ja hyvinvointikyselyt

  • Työyhteisön liikunta- ja hyvinvointiasoiden nykytila
  • Johdon ja henkilökunnan kyselyt

Fyysisen kunnon alkumittaus ja työkykytuntemus

  • Monipuolinen kuntomittaus
  • Lähtötasoraportointi