1. Kartoitus

Työhyvinvointikartoituksen tulokset antavat pohjan pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen työhyvinvoinnin kehittämisprosessiin sekä työhyvinvoinnin ennakointiin ja seurantaan.
LiikUlla on pitkä kokemus kartoitusten tuloksekkaassa tekemisessä. Kartoitukset voidaan jakaa koko työyhteisön liikuntaohjelman tilan kartoitukseen ja henkilöstön fyysisen kunnon kartoitukseen. 

 

Nykytilan kartoitus

  • Työyhteisön liikunta- ja hyvinvointiasoiden nykytila
  • Johdon ja henkilökunnan kyselyt

 

Fyysisen kunnon alkumittaus ja työkykytuntemus

  • Monipuolinen kuntomittaus
  • Lähtötasoraportointi