Avustusta nuorten kesätyöllistämiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on avannut rahoitushaun nuorten kesätyöllistämistä varten. Avustuksilla tuetaan nuorten harrastus- ja kesätoiminnan lisäämisestä ja kehittämisestä aiheutuvia palkka- tai palkkiokuluja.

Korona-aika on ollut raskasta lapsille ja nuorille. Erityisesti kuormitus on kertynyt niille, joilla on jo aiemmin ollut ongelmia esimerkiksi mielenterveyden kanssa tai haastava perhetilanne. Pitkittyvä korona-aika tulee vaikuttamaan lasten ja nuorten kokemuksiin ja elämään myös pidemmällä aikavälillä. Korona-aikana usein vaihdellaan lähi- ja etäopetuksen välillä, pidetään harrastustoiminta suljettuna ja rajoitetaan sosiaalisia kontakteja. Tämä kaikki kuormittaa lapsia ja nuoria.

Tukea nuorten toimintaa järjestävien kesätyöntekijöiden palkkaamiseen

Kesä 2021 on yksi niitä ratkaisevia hetkiä, jolloin lapsille ja nuorille pitää olla tarjolla matalan kynnyksen mielekästä vapaa-ajan toimintaa, joilla voidaan ehkäistä pahoinvointia, sosiaalisia ongelmia, yksinäisyyttä, syrjäytymistä sekä häiriökäyttäytymistä. Nuorten kesätoiminnan ja kesätyömahdollisuuksien lisäämiseksi tuetaan nuorten toimintaa järjestävien 15-29 -vuotiaiden kesätyöntekijöiden lyhytaikaista palkkaamista ajalle 1.5.-30.9.2021.

Kerro oman seurasi halukkuus ja tarve palkkatukeen

Avustusta voivat hakea vain liikunnan aluejärjestöt, joiden kautta myös liikunta- ja urheiluseuroilla on mahdollisuus päästä rahoituksen piiriin. LiikU tekee hakemuksen oman toimialueensa osalta, ja sitä varten tarvitsemme tietoa lounaissuomalaisten seurojen mahdollisuuksista nuorten työllistämiseksi ja halukkuudesta palkkatukeen.

Vastaa ja kerro oman seurasi tarve ja näkökulma pian, viimeistään torstaina 18.3.2021!
Kyselyyn pääset vastaamaan tästä.

 

Huomioitavaa:
Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää avustusta voidaan käyttää ainoastaan palkattavien työntekijöiden palkoista tai palkkioista aiheutuviin kuluihin. Avustusta ei voida käyttää lisäpalkan tai –palkkion maksamiseen järjestön koko- tai osa-aikaiselle, palvelussuhteessa jo olevalle työntekijälle.  Ministeriön myöntämällä avustuksella voidaan kattaa henkilön palkka- tai palkkiokuluista enintään 700 euron osuus/henkilö. Avustusta hakevalla järjestöllä tulee olla riittävää kokemusta työnantajana toimimisesta sen varmistamiseksi, että avustuksella palkattava työntekijä saa tehtäväänsä riittävän tuen ja ohjauksen.

Lue lisää avustuksesta OKM:n sivuilta tästä linkistä