Haemme joukkoomme määräaikaista lasten ja nuorten liikunnan asiantuntijaa Lisää liikettä -hankkeeseen.

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) on v. 1993 perustettu alueellinen liikuntajärjestö, toimialueenaan Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnat. Päättymätön perustehtävämme on edistää liikuntakulttuuria ja luoda hyvinvointia liikunnan keinoin.

Lisää liikettä -hanke on Liikunnan aluejärjestöjen (15) yhteinen valtakunnallinen opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kehittämishanke. Kehittämistyön päämääränä on edistää liikuntamyönteistä toimintakulttuuria sekä fyysisen aktiivisuuden suositusten toteutumista varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Paikallistasolla tuetaan toimijoita ja kuntia Liikkuvat-ohjelmien kehittämistyön eri vaiheissa. Lisäksi edistetään harrastamisen mahdollisuuksia koulupäivän yhteydessä ja tuetaan Harrastamisen Suomen mallin kehittämistyötä kuntien ja eri toimijoiden kesken.Etsimme lasten ja nuorten liikunnan asiantuntijaa Lounais-Suomen alueelle 1.4.2022-28.2.2023 väliseksi ajaksi vastaamaan perus- ja toisen asteen sekä harrastamisen edistämisen kokonaisuudesta.

Hanketyöntekijän tehtäviin kuuluu muun muassa:

  • yhteistyö kunnan eri toimijoiden kanssa liikuntaharrastamisen mahdollisuuksien edistämisestä koulupäivän yhteydessä
  • Liikkuva koulu ja Liikkuva opiskelu -kehittämistyön jatkuvuuden tukeminen ja työhyvinvoinnin edistäminen
  • verkostotyön kehittäminen yllämainituissa kohderyhmissä
  • hankkeen käytännön toimenpiteiden (mm. koulutus, työpajat) toteutus itsenäisesti ja osana hanketiimiä
  • yhteistyö muiden aluejärjestöjen lasten ja nuorten liikunnan asiantuntijoiden kanssa sekä hankkeen raportointi

Odotamme valittavalta tehtävään soveltuvaa koulutusta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, kiinnostusta edistää lasten ja nuorten päivittäistä liikettä, vastuunottoa, oppimishalua, oma-aloitteisuutta sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Katsomme eduksi kunta- ja järjestökentän tuntemuksen, ymmärryksen koulu-, opiskelu- ja seuramaailmasta, kokemuksen verkostomaisesta työskentelystä ja hanketyöstä.

Työpiste sijaitsee Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry toimistolla Turussa tai Porissa. Työhön kuuluu matkustamista koko Lounais-Suomen alueella sekä satunnaisia ilta- ja viikonlopputöitä. Tehtävä tarjoaa monipuolisen ja itsenäisen työkentän liikuntajärjestössä. Ajokortti on välttämätön ja oma auto katsotaan eduksi.

Lähetä avoin hakemus palkkatoivomuksineen 6.3.2022 mennessä LiikUn aluejohtajalle, Jukka Läärälle etunimi.sukunimi@liiku.fi  

⁠⁠⁠⁠Lisätietoja antaa kehittämispäällikkö Anna Blomroos, 040 9000 842, etunimi.sukunimi@liiku.fi

Teksti: Jukka Läärä, aluejohtaja

Kuva: Aluejärjestöjen kuvapankki