Jari Neuvonen LiikUn varapuheenjohtajaksi

LiikUn syysvuosikokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin yhdistyksen toiminta- ja taloussuunnitelma vuodeksi 2019. Talousarvio päätyy n 1,9 miljoonaan euroon. Valtiolta tulevan järjestöavustuksen osuus siitä on alle 30 prosenttia.

LiikU organisoituu kolmelle sisältöalueelle; päivittäisen liikunnan lisääminen, elinvoimainen seuratoiminta sekä yhteiskunnallinen vaikuttavuus.

Kokouksessa valittiin erovuoroisten tilalle varapuheenjohtajaksi Jari Neuvonen Rauman Lukon esityksestä. Jäseniksi valittiin edelleen jatkamaan Ari Murtonen sekä uusina jäseninä Ville Lintunen, Esa Taka-Prami ja Riikka Visa.

Kokouksen puheenjohtajana toimi LiikUn kunniajäsen Markku Mattila.