LiikU tarjoaa uutena palveluna työnohjausta seuratoimijoille

LiikU tarjoaa seurojen toimijoille uutena palveluna työnohjausta. Työnohjauksessa pohditaan ja kehitetään suhdetta omaan työhön. Prosessissa tutkitaan omia seuratyön työtapoja, työnteon tavoitteita sekä oman työtavan seurauksia. Työnohjaus voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäohjauksena. Tavoitteena on oman seuratyön kriittinen tarkasteleminen, työssä oppiminen ja ammatillisen reflektoinnin kehittyminen. Työnohjaus on siis arkisen seuratyön puitteissa tapahtuva omassa työssä oppimista, joka tukee ja parantaa seuratyön jäsentämistä ja hallintaa. 

Lue lisää työnohjauksesta täältä