LiikU tukee toimillaan seuratoiminnan laadun kehittymistä

Seuratoiminnan kolmanneksi strategiseksi suunnaksi määriteltiin seuraavaa:  

Vahvistuvat, näkyvät ja arvostetut seuraorganisaatiot elävät ajassa ja toimivat laadukkaasti kulttuuriaan vaalien, arvoa sidosryhmilleen luoden sekä toimijoiden tarpeet huomioiden  

Tavoitteet edellisen toteuttamiseksi kuvattiin alla olevan mukaisesti.  

 • Tuetaan seurojen laadun kehittymistä  

 • Tuotetaan laadukasta, säännöllistä ja kiinnostavaa seuroille suunnattua viestintää    

 • Kasvatetaan LiikUn jäsenmäärää ja varmistetaan, että alueen tähtiseurat liittyvät LiikUn jäseniksi  

 • Voimistetaan seuratoiminnan kiittämisenkulttuuria ja yhteisöllisyyttä  

 • LiikUn alueelle myönnetään mahdollisimman paljon seuratukea ja muita mahdollisia valtakunnallisia resursseja toiminnan turvaamiseksi  

 • Valtakunnallisesti kerätty eri toimijoiden tuottama tutkimustieto liikuntakulttuurista tukee seurojen kehittymistä 
   

Konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi toteutetaan seuraavasti:  

 • Kannustetaan seuroja tähtiseurapolulle ja sitä kautta tähtiseuroiksi sekä saadaan huippuseuroille käyttöön sporttiin sovellettu EFQM (eurooppalainen toiminnan kehittämisen malli) kehittämistyökalu     

 • Tehdään seuratoiminnan markkinointi- ja viestinnän suuntaviivat ja sen pohjalta laaditaan vuosittaiset viestintäsuunnitelmat  

 • Auditoidaan LiikUn jäseninä olevia Tähtiseuroja  

 • Järjestetään laadukkaat ja taloudellisesti kannattavat Urheilugaalat (SK, V-S)  

 • Viestitään seuratuesta, sparrataan ja lausutaan hakemukset  

 • Kerätään ja muokataan seuratoimintaa  tutkimustietoa alueen kunnille ja seuroille käytettävään muotoon  

Seuraavassa uutiskirjeessä avataan neljän seuratoiminnan strateginen suunta.  

 LiikU on seurojen tarpeisiin vastaava – oppiva, uudistuva ja tietoperusteisesti johdettu seuratoiminnan asiantuntijaorganisaatio.