LiikUlta tukea nuorten kesätyöllistämiseen – seuroille suunnattu haku on auki

Liikunnan 15 aluejärjestöä jakavat opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää avustusta edelleen urheiluseuroille, jotka työllistävät ja osallistavat nuoria erilaisiin kesätöihin. LiikUn alueelle myönnettiin 91 000 euroa harrastus- ja kesätoiminnan lisäämiseen.

Ministeriön myöntämää avustusta voidaan käyttää ainoastaan palkattavien työntekijöiden palkoista tai palkkioista aiheutuviin kuluihin. Avustusta ei voida käyttää lisäpalkan tai -palkkion maksamiseen järjestön koko- tai osa-aikaiselle, palvelussuhteessa jo olevalle työntekijälle.

Avustusta hakevalla järjestöllä tulee olla riittävää kokemusta työnantajana toimimisesta sen varmistamiseksi, että avustuksella palkattava työntekijä saa tehtäväänsä riittävän tuen ja ohjauksen.

Liikunnan aluejärjestöt ovat linjanneet liittyen opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeisiin, että

  • lähtökohta on, että työllistetään nuori kahdeksi viikoksi, 5–6 tuntia/työpäivä, max. 30 tuntia/viikko
  • kesätyöntekijöiden palkkauksen ja työpäivien on ajoituttava ajalle 1.5.–30.9.2021. Työskentelyn ei tarvitse olla yhtäjaksoista.
  • palkkatuki on 700 €/nuori sisältäen sivukulut
  • nuoreksi määritellään tässä tukihaussa 15–29-vuotiaat
  • samalla seuralla voi olla useampikin nuori työllistettynä tällä tuella, mikäli rahoitusta riittää

Hakemus on jätettävä hakulomakkeella 5.5.2021 klo 23.59 mennessä tästä.

Toimi nopeasti, sillä hakuajan umpeuduttua myönnämme tuet hakijoiden kesken ja teemme ministeriön vaatimat sopimukset LiikUn ja seuran välillä. Valinnan jälkeen ilmoitamme päätöksestä seuran yhteyshenkilölle viikolla 20.

Edellytämme seuroilta osallistumista LiikUn Seura nuoren työnantajana -infoon 24.5.2021 klo 16-17 (Teams-info).

LiikU tarjoaa seuralle mahdollisuutta nuorten kouluttamiseen lasten ja nuorten ohjaamiseen Lasten Liike -ohjaajakoulutuksella. Koulutuksen hinta seuralle on 10 euroa / hlö, eikä sitä voi sisällyttää nyt haettavaan tukeen.

Avustukseen liittyvät ehdot löytyvät opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta.

Lisätietoja: LiikU, aluejohtaja Pekka Potinkara, puh. 040 9000 839