Liikunnan yhdenvertaisuus Lounais-Suomessa vaatii päättäväisyyttä

Soveltavalla liikunnalla tarkoitetaan sellaisten henkilöiden liikuntaa, joilla sosiaalisen tilanteen, vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikkenemisen on vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan. Noin 15 prosenttia suomalaisista tarvitsee soveltavan liikunnan palveluita. Tarve näille palveluille tulee jatkossa kasvamaan esimerkiksi väestörakenteen ikääntymisen takia.

Kunnat käyttävät soveltavaan liikuntaan 2,3 euroa asukasta kohden.

Lounais-Suomen alueellisen liikuntaneuvoston kannanotossa todetaan, että alueemme kunnissa soveltavan liikunnan resurssit ja soveltavalle liikunnalle osoitettujen työtuntien keskiarvo on valtakunnallista tasoa pienempi. Monista kunnista puuttuvat soveltavan liikunnan suunnittelun ja seurannan järjestelmät.

Olisikin syytä pohtia, miten liikuntapalvelujen yhdenvertaista saavutettavuutta voisi Lounais-Suomessa kohentaa.

Tärkeintä on, että palvelut vastaavat käyttäjien tarpeita. Soveltavan liikunnan kohderyhmän kuuleminen ja heidän osallistamisensa palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa on ensiarvoisen tärkeää.

Kuntien liikuntatoimet, eri järjestöt, sosiaali- ja terveyshuollon laitokset sekä koulut ovat merkittäviä soveltavan liikunnan järjestäjiä Suomessa. Kahdessa kolmasosassa Lounais-Suomen kunnista soveltavan liikunnan palveluista vastaa ensisijaisesti liikuntatoimi, jonka tärkein yhteistyökumppani on sosiaali- ja terveystoimi.

Hallinnolliset rajat ylittävällä yhteistyöllä on kokonaisuudessa oleellinen rooli ja sen on jatkuttava sote-uudistuksen jälkeenkin. Asiakkaille palveluketjujen jatkuvuus kuntoutuksesta liikuntapalveluihin ja mahdollisiin kolmannen sektorin palveluihin on tärkeää.

 

Lue Lounais-Suomen alueellisen liikuntaneuvoston koko kannanonotto liikunnan yhdenvertaisuudesta Lounais-Suomessa (julkaistu Turun Sanomissa 16.12.2021) tästä.