Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) hakee asiantuntijaa, Liikkuva varhaiskasvatus -hankkeeseen

LiikU on v. 1993 perustettu alueellinen liikuntajärjestö, toimialueenaan Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnat. Tavoitteenamme on edistää liikuntaa elämäntapana.

LiikUlla on 15:n liikunnan aluejärjestön yhteinen opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kehittämishanke, Liikkuva varhaiskasvatus. Hankkeen tavoitteena on:

  1. Valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmatyön paikallinen edistäminen.
  2. Alueellisen ja paikallisen varhaiskasvatuksen verkostotyön edistäminen ja kehittäminen.
  3. Alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä liikuntatietoisuuden lisääminen.
  4. Uusien sisältöjen ja tukimateriaalin tuottaminen varhaiskasvatuksen henkilöstön liikuntapedagogisen osaamisen ja lasten liikkumisen edistämiseksi.
  5. Laadukkaan, eri kanavia hyödyntävän viestinnän toteuttaminen.
  6. Ammattitaitoisten kouluttajien rekrytoiminen varhaiskasvatuksen henkilöstön liikuntamyönteisen toimintakulttuurin työn tueksi

Tavoitteita edistetään verkostotyön, koulutuksen sekä sparrauksen avulla.

Etsimme varhaiskasvatushankkeeseen asiantuntijaa Lounais-Suomen alueelle 1.5.2020-30.4.2021. Pidempi työsuhde on mahdollinen, mikäli hanke saa jatkorahoituksen. 

Työtehtäviin kuuluvat mm. varhaiskasvatuksen liikuntamyönteisen toimintakulttuurin edistäminen kunta- ja yksikkötasolla kehittämällä varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria yhdessä varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa, varhaiskasvatuksen henkilöstön täydennyskouluttaminen sekä luennoitsijana toimiminen erilaisissa tilaisuuksissa, alueellinen verkostotyö, yhteistyö muiden aluejärjestöjen varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden kanssa sekä hankkeen raportointi.

Työntekijältä odotetaan lastentarhaopettajan koulutusta, kokemusta varhaiskasvatuksesta, vasuperusteiden tuntemusta, tietämystä alle kouluikäisten liikunnasta sekä kiinnostusta kehittää varhaiskasvatuksen liikuntamyönteistä toimintakulttuuria. Työtunnit sijoittuvat sekä päivä että ilta-aikaan ja työ edellyttää omaa autoa. Työpiste voi olla joko Turussa tai Porissa.


Jätä meille avoin hakemus palkkatoivomuksineen 31.3.2020 mennessä. Lisätietoja kehittämispäällikkö, Karita Toivonen, etunimi.sukunimi@liiku.fi puh. 040 9000 841.