Mahdollisuuksien kunta - Miten mahdollistan yhdenvertaisen liikunnan ja urheilun- webinaari kokosi yhteen kuntien ja yhdistysten toimijoita.

Webinaarin käynnisti Roman Schatzin puheenvuoro teemalla Onnen Maahan Muuttajat. Roman puhui kiinnostavasti ja ajatuksia herättävästi mm. eri kulttuurien välille syntyvistä konflikteista ja kulttuurien välisestä kommunikaatiosta

Keski-Suomen Liikunnan seurakehittäjä Laura Härkösen aiheena oli yhdenvertaisuus. Hänen esityksensä rakentui luennosta ja webinaarilaisten keskusteluista ryhmissä. Ryhmissä pohdittiin laajasti yhdenvertaisuutta sekä mietittiin konkreettisia keinoja madaltaa kynnystä kaikille osallistua liikuntaan.  Ryhmissä jaettiin myös onnistuneita kokemuksia kaikille avoimen liikunnan toteutumisesta. 

Esityksensä lopussa Laura esitti osallistujille toiveen tehdä itse kukin lisää toimenpiteitä yhdenvertaisen liikunnan edistämiseksi.

Webinaarin organisoi RIVE- hanke, (ryhmäytyminen, Itsensä tunteminen, vuorovaikutus ja elämäntaidot. Maahanmuuttajien kotouttaminen liikunnan avulla.) Hanke toteutetaan kahdeksassa liikunnan aluejärjestössä (PLU, KESLI, KEPLI, ESLI, ESLU, HLU,PSL ja LIIkU)

Tuki hankkeelle tulee Opetus- ja Kulttuuriministeriöltä.

 

Ilmoittaudu RIVE-hanke LiikUn verkostoon tästä linkistä

 

Hankkeessa tuetaan maahanmuuttajien kotoutumista liikunnan keinoin siten, että paikallistason toimijat (esim. kotoutumiseen hankerahoitusta saaneet kunnat/kaupungit, maahanmuuttajien kanssa työtä tekevät järjestöt, yhdistykset, seurat ja muuta tahot) saavat työkaluja ja vertaistukea tekemiseensä.

Hankkeen tavoitteet:

Maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla tähtäävien alueellisten/maakunnallisten toimijaverkostojen rakentaminen

Maahanmuuttajien kotouttamistyötä liikunnan avulla tekevien osaamisen kehittäminen koulutuksen kautta

Hyvien käytänteiden kerääminen

Lisätä maahanmuuttajille liikuntaa järjestävien tahojen määrää

Maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla liittyvän toiminnan integroiminen Liikunnan aluejärjestöjen muuhun normaalitoimintaan