Turun Seuraparlamentti esittää liikunnan edistämisen ja siihen sijoittamisen nostamista hyvinvointityön painopisteeksi

"Liikkumattomuus ja vähäinen liikunta ovat tutkitusti yksi suurimmista sairauksia aiheuttava tekijä, jonka seuraukset tulevat yhteiskunnalle erittäin kalliiksi. Ihmisten terveys ja hyvinvointi ovat aktiivisen ja menestyvän yhteisön toiminnan perusta.

Urheiluseurat ja liikuntayhdistykset ovat paikallisen liikuntatoiminnan moottoreita sekä merkittäviä kasvuympäristöjä lapsille ja nuorille. Iso osa kuntalaisten organisoidusta liikunnasta on seurojen järjestämää. Seurojen järjestämät liikuntapalvelut sekä kilpailu- ja ottelutapahtumat rikastavat kunnan viihtyisyyttä ja vetovoimaa. Huippu-urheilun olosuhteet ja tapahtumat ovat kunnalle merkittävä imagon rakentaja ja tulonlähde."

Edellä oleva lainaus on Turun Seuraparlamentin laatimasta kannanotosta, jonka se on laatinut tuleville turkulaisille kuntapäättäjille liikunnan edistämisen ja siihen sijoittamisen nostamiseksi hyvinvointityön painopisteeksi Turussa.

LiikU julkaisee Turun Seuraparlamentin kannanoton, koska siinä esiin nostetut asiat sopivat hyvin kaikkien kuntapäättäjien pohdittavaksi - kunnasta riippumatta.

Lue koko kannanotto