Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Tiedote: Koronatuen päättymisestä ja seurojen kesätoiminnan avustuksen tuloksista Lounais-Suomessa

Seurojen kesätoiminnan avustus on ollut varsinkin pienille seuroille tärkeä.

2.4.2024

Koronapandemian aiheuttamat haasteet ovat olleet merkittäviä erityisesti urheilu- ja liikuntaseuroille ympäri Suomen. Opetus- ja kulttuuriministerö on kolmen vuoden ajan myöntänyt liikunnan aluejärjestöille edelleen liikunta- ja urheiluseuroille jaettavaksi erityisavustusta, jonka tarkoituksena on ollut koronan vaikutusten lieventäminen sekä lasten ja nuorten harrastustoiminnan lisääminen. Tämä tuki on ollut korvaamaton etenkin pienille seuroille, jotka ovat kyenneet kehittämään omaa lasten ja nuorten harrastustoimintaansa avustuksen turvin.

Viimeinen avustusvuosi oli 2023, ja summa on kasvanut vuosittain.

Koronatukea jaettiin vuosittain noin kaksi miljoonaa euroa koko Suomeen. Tämä tuki on ollut merkittävä apu monille seuroille erityisesti kesätoiminnan järjestämisessä, jossa pääpaino on ollut lasten ja nuorten liikuttamisessa. Valitettavasti ensi kesäksi avustusta ei enää jaeta, sillä koronan vaikutuksiin liittyvää erityisavustusta ei enää rahoiteta.

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) jakoi oman toimialueensa seuroille vuoden 2023 osalta ennätysmäärän avustuksia. Seurojen kesätoiminnan avustus jakautui Lounais-Suomessa 28 kuntaan, 140 seuralle ja kaikkiaan 332 nuorta työllistyi avustuksen myötävaikutuksesta.

Hankkeen aluksi LiikU järjesti kolme pakollista koulutusta avustuksen hakijoille, joissa käytiin läpi avustuksen käyttöä, hyvään hallintoon ja työnantajuuteen liittyviä asioita. Lisäksi seuroille tarjottiin laajempia työnantajuuteen liittyviä koulutuksia. Avustuksen avulla seurat pystyivät toteuttamaan lapsille ja nuorille suunnattua kesätoimintaa laajemmin ja monipuolisemmin. Nuoria palkattiin erilaisiin tehtäviin, kuten ohjaajiksi, valvojiksi, apuohjaajiksi sekä muihin seurojen lasten ja nuorten harrastustoimintaa edistäviin tehtäviin. Osa nuorista on kesätyön jälkeen työllistynyt seuroihin pidemmäksikin aikaa.

Hankkeen ansiosta useat seurat saivat mahdollisuuden laajentaa kesätoimintaansa liikuttaen aiempaa enemmän lapsia ja tarjota samalla nuorille työllistymismahdollisuuksia. Nuoret saivat arvokasta kokemusta työelämästä ja liikunnanohjaamisen taidoista. Hankkeeseen liittyvät koulutusosiot tukivat sekä yksilöiden että seurojen osaamisen kehittymistä. Avustuksen summa koettiin riittävän suuruiseksi ja paljon kiiteltiin myös palkattavien nuorten ikärajauksen laajuutta.

LiikU toimii koko Lounais-Suomen alueella, ja avustusta jaettiin 140 yhdistykselle. Nuoria palkattiin Varsinais-Suomeen 224 ja Satakuntaan 108.

Hankkeen avulla järjestettiin erilaisia koulutuksia niin hallintoon kuin liikunnan ohjaamiseen liittyen. Koulutukset käsittelivät muun muassa työnantajuutta, ensiaputaitoja, työelämätaitoja ja liikunnanohjaamiseen liittyviä koulutuksia.

Koronatuki on ollut merkittävä apu liikunta- ja urheiluseuroille, erityisesti kesätoiminnan järjestämisessä. Vaikka tuki päättyy, sen avulla on saatu aikaan merkittäviä tuloksia ja tarjottu nuorille arvokasta työkokemusta. On tärkeää, että vastaavanlaista tukea jatkossakin suunnataan seuroille, jotta lasten ja nuorten liikunta- ja harrastetoiminta säilyy monipuolisena ja saavutettavana kaikille.