Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Lasten ja nuorten liikunnan edistämisessä on tavoitettu vaikuttava määrä kohderyhmiä paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti liikunnan aluejärjestöjen toimesta

Liikunnan aluejärjestöjen Lisää Liikettä -hanke jatkaa menestyksekästä työtään lasten ja nuorten liikkumisen edistämiseksi niin Lounais-Suomessa kuin ympäri Suomea.

22.3.2024

Valtakunnallinen opetus- ja kulttuuriministeriön tukema Lisää Liikettä -hanke on saavuttanut vaikuttavia tuloksia viime hankekaudellaan lasten ja nuorten liikkeen lisäämisessä sekä varhaiskasvatus-, peruskoulu-, opiskelu- ja harrastushenkilöstön kouluttamisessa. Päiväkodin tai oppilaitoksen nykytilan arvioinnin pohjalta on saatu avaimia kunkin yksikön haasteiden ratkaisemiseksi.

Ounasrinteen peruskoulun oppilaat Vamos Välkälle haastepisteen kimpussa. Kuvaaja: Petri Teitto

Uusimpien Move!-mittaustulosten mukaan lasten ja nuorten fyysisen toimintakyvyn lasku on tasaantunut, mutta työtä liikkeen lisäämiseksi on tärkeää jatkaa. Hankkeen myötä tehdään äärimmäisen tärkeää työtä huolehtien liikkumisen perusteista, pohjakunnon rakentamisesta ja positiivisen liikuntamotivaation luomisessa heti lapsesta alkaen. Liikunta on osa kokonaisvaltaista hyvinvointia, jolla pystytään ehkäisemään monia psyykkisen ja fyysisen puolen ongelmia. Positiivinen suhtautuminen liikkumiseen on hyvä juurruttaa heti taaperosta alkaen. Hankkeen lasten ja nuorten liikunnan kehittäjät ympäri maakuntia ovat päässeet edistämään tärkeää asiaa hyvällä vastaanotolla. Nykypäivän varhaiskasvattajilla, koulujen ja oppilaitosten henkilöstöllä ovat kädet täynnä työtä, joten liikkeen lisäämisen asiantuntijoiden tuoma lisäarvo ja ammattitaito on ollut tervetullut lisä lasten ja nuorten kanssa työskentelevälle henkilöstölle. Uudet ideat liikuttamiseen, erilaiset lähestymistavat ja positiivisen liikuntamotivaation lisääminen asiantuntevasti ovat edesauttaneet kovasti positiivisemman, matalan kynnyksen liikkumisilmapiirin luomista.

-Liikunnan aluejärjestöt ovat opetus- ja kulttuuriministeriön tuella “jalkauttaneet” huikeilla tuloksilla valtakunnallista Liikkuvat-kokonaisuutta. Yli 90 % Suomen kunnista on mukana Liikkuva koulu -ohjelmassa ja 80 % Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmassa. Yhdessä kumppaniemme kanssa olemme luomassa uutta liikunnallista kulttuuriperintöä maahamme, toteaa aluejärjestöjen yhteishanketta hallinnoivan Hämeen Liikunnan ja Urheilu ry:n, HLU:n aluejohtaja Ari Koskinen.

Päiväkodeissa on seikkaillut hankkeen tuottama huippusuosion saanut Jekku-jänö. Jekku-jänön kanssa harjoitellaan liikkumis-, käsittely- ja tasapainotaitoja sekä kerätään taitoporkkanoita onnistumisista. Jekun kanssa liikunnallisia seikkailuja on voinut toteuttaa ympäri vuoden. Viralliseksi Jekku-jänön seikkailuviikoksi on vakiintunut viikko 41, jolloin varhaiskasvatusikäiset lapset saavat päivittäin liikunnallisia ja hauskoja tehtäviä. Hankekauden aikana on Jekku-jänön seikkaillessa varhaiskasvatuksessa tavoitettu yli 60 000 lasta ja 14 486 varhaiskasvattajaa. Jekku-jänö päätettiin rekisteröidä tavaramerkiksi sen suuren suosion myötä.

Vamos Välkälle! -koulutuksilla on perusasteen oppilaita koulutettu välituntiliikunnan ohjaajiksi. Ohjaajien avulla välitunneista pyritään saamaan liikunnallisesti aktiivisempia. Oppilaiden keskuudessa on ollut varsin innostunut vastaanotto, kun omat koulutoverit ovat ohjanneet liikunnallisia haasteita välitunneilla. Välitunneista on tullut entistäkin hauskempia. Vamos Välkälle! -koulutuksessa on peruskouluissa tavoitettu 2 315 koululaista. Puolestaan toisen asteen oppilaitoksissa on pyritty Sumeneeko ajatus? – Liike Freesaa! -toimintapäivissä tehostamaan opiskelun tehoa lisäämällä liikettä. Fyysisen aktiivisuuden lisäämisellä ja tauottamalla opiskelua parannetaan keskittymis- ja oppimiskykyä. Sumeneeko ajatus? – Liike freesaa! -toimintapäivissä on tavoitettu 5 367 opiskelijaa ja 1 280 opettajaa ympäri Suomea. Lisäksi Lisää Liikettä -hankkeenpuitteissa on tuotettu lukuisa määrä muita koulutuksia, sparrauksia ja webinaareja henkilöstön ammattitaidon kehittämiseksi. Hanke on järjestänyt 216 verkostotilaisuutta, 1 544 kehittämis- ja sparraustilaisuutta sekä 118 tilaisuutta perheille, joissa on tavoitettu yli 30 000 osallistujaa.

- Liikunnan aluejärjestöjen lasten ja nuorten liikunnan asiantuntijat ovat olennainen voimavara liikunnan edistämisessä eri puolilla Suomea. Lisää liikettä -hankkeen toiminnoissa kohdataan kasvotusten opetushenkilöstöä ja osaksi myös lapsia ja nuoria, mikä tekee heidän työstään merkityksellistä ja arvokasta. Olen erittäin tyytyväinen Lisää liikettä -hankkeen viime hankekauden tuloksiin ja kentältä tulleeseen palautteeseen. Koen, että yhdessä tekeminen ja vastuun jakaminen on antanut uutta virtaa meidän tekemiselle. Lasten ja nuorten liikunnan asiantuntijat tekevät työtään isolla sydämellä, hehkuttaa Lisää Liikettä -hankkeen hankepäällikkö Kirsi Martinmäki.

Lisää Liikettä -hanke sai jatkoa ja uusi hankekausi starttasi käyntiin täydellä tohinalla 1.3.2024. Hankkeessa jatketaan lasten ja nuorten liikunnan edistämistä sekä parhaimpien käytäntöjen levittämistä ympäri Suomen. Hankkeessa ovat mukana kaikki Suomen 15 liikunnan aluejärjestöä. Mikäli Lounais-Suomen alueen päiväkodit ja oppilaitokset haluavat mukaan hankkeen koulutuksiin tai sparrauksiin, se onnistuu ottamalla yhteyttä Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n (LiikUn) lasten ja nuorten liikunnan asiantuntijoihin.

Lisätiedot:

Hankepäällikkö Lisää Liikettä -hanke, liikunnan aluejärjestöt

Kirsi Martinmäki 040 740 3849 kirsi.martinmaki(a)plu.fi