Koulutuksia ohjaajille ja valmentajille

Valtakunnallinen Liikunnan Aluejärjestöjen ensimmäisen tason valmentaja- ja ohjaajakoulutus (VOK-1 Alueet) tarjoaa yksittäisille valmentajille ja ohjaajille, seuroille sekä lajiliitoille mahdollisuuden kehittää valmennusosaamistaan alueellisesti lähellä omaa toimintaympäristöään. Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on luoda perusta harjoitusten laadukkaaseen toteuttamiseen lajista ja harrastajien ikä- ja osaamistasosta riippumatta. Liikunnan aluejärjestöjen tarjoamat VOK-1 Alueet koulutukset on päivitetty keväällä 2022.

Koulutuskokonaisuus (50 h) koostuu suuntautumisen mukaan teemakoulutuksista sekä niihin liittyvistä itsenäisistä opinnoista. Osallistuja voi suuntautua joko lasten ja nuorten liikunnan tai aikuisliikunnan ohjaamiseen. Valmentaja/ohjaaja voi oman kiinnostuksensa mukaan osallistua vain yksittäisiin teemakoulutuksiin tai suorittaa koko VOK-1-kokonaisuuden. Koulutukset voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä.

Koko tason suorittaakseen osallistujan tulee käydä yleisopintojen lisäksi mahdolliset lajiliiton edellyttämät lajiopinnot. Liikunnan aluejärjestöjen järjestämät VOK-1-koulutukset kuuluvat lajista riippuen joko lajin koulutuskokonaisuuteen tai täydennyskoulutukseen. Osallistujan tulee itse tarkistaa asia omasta lajiliitostaan.

LiikU vastaa alueellaan valtakunnallisesta ensimmäisen tason koulutuksesta. Tasojen 2–3 koulutustarjonnasta vastaavat lajiliitot ja urheiluopistot.

Tulevat koulutukset ja tapahtumat löydät tämän linkin takaa.

Kaikille yhteiset koulutukset (VOK-1 Alueet):
Minä valmentajana - etäkoulutus (3h)
Opetustyylit ja ohjaaminen (3h)
Suunnitellen laatua harjoitteluun (3h)
Taitojen oppiminen (3h)

Lasten ja nuorten ohjaajien ja valmentajien koulutukset (VOK-1 Alueet):
Lasten ja nuorten fyysinen harjoittelu (7h)
Lasten ja nuorten harjoittelun perusteet - etäkoulutus (3h)
Motivoiva valmennus lapsilähtöisessä toimintaympäristössä (3h)

Aikuisten ohjaajien ja valmentajien koulutukset (VOK-1 Alueet):
Aikuisliikunnan laatutekijät ja liikkujan motiivit (3h)
Aktiivinen arki - Aikuisten riittävä ja monipuolinen liikunta- etäkoulutus (3h)
Fyysiset ominaisuudet ja harjoittelu aikuisliikunnassa (7h)

Koulutusten nimien perässä oleva tuntimäärä tarkoittaa koulutustapahtuman kestoa. Jokainen koulutus sisältää ennen opetusta suoritettavia ennakkotehtäviä sekä koulutuksen jälkeen toteutettavia käytännön valmennustyöhön liittyviä oppimistehtäviä.

VOK-1 koulutusten lisäksi järjestämme myös muita ajankohtaisia ohjaaja- ja valmentajakoulutuksia. Koulutuksista tiedotetaan koulutuskalenterissamme

Ohjaaja- ja valmentajakoulutuksia löydät myös alueellisesti Rajattomasti liikuntaa seurakoulutusten alta. Täältä voit katsoa Varsinais-Suomen tai Satakunnan alueen ajankohtaiset koulutustarjonnat.

Kaikkia VOK-1-koulutuksia saa tilauksesta ja tarpeiden mukaan räätälöitynä. Kiinnostuitko? Kysy lisää tilauskoulutuksista! Tilauskoulutusten hinta 140€/h. LiikUn jäsenille 10% alennus tilattavan koulutuksen loppuhinnasta.