Varsinais-Suomen strategiatilaisuuksiin osallistuneiden näkemyksiä liikunnan sisällöistä ja arvoista

Kevään 2023 aikana on valmisteltu Varsinais-Suomen liikuntastrategiaa. Siihen on koottu tärkeimpiä tavoitteita ja keinoja liikkumisen lisäämiseksi Varsinais-Suomessa. Tämä on tärkeää, koska liikkumattomuus on yksi tämän hetken haasteita. Strategia on tarkoitettu kaikille liikunta-alan toimijoille, liikunnan parissa tai liikuntaan liittyvissä tehtävissä työskenteleville.

Maakunnallinen liikuntastrategia voi toimia pohjana jokaisen toimijan, vaikkapa kunnan tai seuran kehittämistyölle. Se voi toimia myös yhteisen kehittämisen lähtökohtana eri toimijoiden kesken. Strategiatyössä on ollut mukana kuntien, seurojen, hyvinvointialueen, maakuntaliiton sekä eri liikunnan kohderyhmien edustajia. Ensimmäiset strategialuonnokset ovat nyt olemassa. Niihin pääset tutustumaan ja antamaan kommenttejasi alla olevista linkeistä.

Tästä pääset tutustumaan strategiatyön taustamateriaaleihin, jotka ovat myös huomioitu liikuntastrategiaa tehtäessä.

Varsinais-Suomen strategiaprosessi toteutettiin kolmena iltatilaisuutena kevään 2023 aikana. Syksylle ja vuoden 2024 alkuun jää vielä toteutettavaksi lopullisen strategian kokoaminen, jalkauttamisen suunnittelu ja julkistaminen. Päivitämme niistä tarkempaa tietoa tänne alkusyksyn aikana. Strategiaprosessin käytännön toteutuksesta vastasi Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, LiikU, sekä Varsinais-Suomen Rajattomasti liikuntaa -kumppanuusverkosto.

Varsinais-Suomen liitto tukee liikuntastrategian valmistelua 14 350 eurolla. Päätöksen perusteissaan maakuntaliitto toteaa: "Hanke tukee suoraan maakuntaohjelman toimenpiteen toteuttamista. Liikuntastrategiaprosessi on tarpeellinen ja teema tärkeä. Strategia tehdään laajasti osallistaen ja siihen sisältyy konkreettinen jalkauttamissuunnitelma."

Tähän lisätään loka - marraskuun aikana lausunto- tai kommenttikierrokselle lähetettävä liikuntastrategialuonnos. Lausunnot toimitetaan LiikUun kuntakohtaisesti. Lisäksi kommentit pyydetään eri maakunnalisilta toimijoilta esim. hyvinvointialue, maakuntaliitto, urheiluakatemia, sekä muut maakunnalliset tahot. Jokainen voi halutessaa kommentoida luonnosta tälle sivulle tuodulla lomakkeella.