Kouluille ja oppilaitoksille

Jokaisella lapsella ja nuorella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikunnan iloon.

LiikU on maakunnallinen asiantuntija lasten liikuttamisessa. Me tarjoamme koulutusta, edistämme verkostomaisia työtapoja ja kehitämme paikallisten toimijoiden kanssa keinoja, joilla voidaan edistää liikkumissuositusten toteutumista. 

Liikkumisen edistämisessä teemme yhteistyötä mm. kuntien eri hallinnonalojen, Aluehallintoviranomaisen (AVI), Liikkuvat -ohjelmien, Opetushallituksen, Opetus- ja kulttuuriministeriön, Liiikunnan ja kansanterveyden edistämisen säätiön (LIKES) sekä Olympiakomitean ja lajiliittojen kanssa.