Jokaisella lapsella ja nuorella tulee olla päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikunnan iloon

LiikU on maakunnallinen asiantuntija lasten liikuttamisessa. Me tarjoamme koulutusta, edistämme verkostomaisia työtapoja ja kehitämme paikallisten toimijoiden kanssa keinoja, joilla voidaan edistää liikkumissuositusten toteutumista. LiikUn kehittämistyön päämääränä on mahdollistaa liikuntasuositusten mukainen liikkuminen ja tukea koulu- ja opiskelupäivän aikaisen liikkumisen lisäämisessä. Toivomme että jokaisella lapsella ja nuorella olisi mahdollisuus liikkumiseen ja liikunnan iloon. 

Mitä tukea tarjoamme: 

  • Innostamme uusia kouluja ja oppilaitoksia mukaan Liikkuva koulu- ja Liikkuva opiskelu -ohjelmaan ja tuemme toiminnan vakiinnuttamisessa
  • Tarjoamme sparrausta kehittämistyön tueksi
  • Järjestämme koulutuksia koululaisille, opiskelijoille ja opettajille 
  • Koordinoimme Lounais-Suomen verkostoja
  • Järjestämme räätälöityjä liikunta-, hyvinvointi- ja seikkailu -tapahtumia/päiviä 
  • Tuotamme työyhteisölle hyvinvointi- ja liikuntapalveluita 
  • Tilaa uutiskirje ja pysyt ajan tasalla! 

Liikkumisen edistämisessä teemme yhteistyötä mm. kuntien eri hallinnonalojen, Aluehallintoviranomaisen (AVI), Liikkuvat -ohjelmien, Opetushallituksen, Opetus- ja kulttuuriministeriön, Liiikunnan ja kansanterveyden edistämisen säätiön (LIKES) sekä Olympiakomitean ja lajiliittojen kanssa.