Kouluille ja oppilaitoksille

Liikkuvassa koulussa opitaan, jaksetaan ja voidaan paremmin

Suuri muutos lähtee liikkeelle pienistä päätöksistä. Sama pätee koulun liikunnallistamiseen. Ajatus - ja kehitystyötä ei tarvitse tehdä yksin - apu löytyy yhteistyöstä. Olethan rohkeasti yhteydessä. Liikkuva koulu edistämisessä teemme yhteistyötä mm. kuntien eri hallinnonalojen, Aluehallintoviranomaisen (AVI), Liikkuva koulu -ohjelman, Opetushallituksen, Opetus- ja kulttuuriministeriön, Liiikunnan ja kansanterveyden edistämisen säätiön (LIKES) sekä Olympiakomitean ja lajiliittojen kanssa.