Varhaisvuosien liikunnallistamiseen suunnatuissa koulutuksissa kannustetaan lisäämään liikettä päivittäisessä toiminnassa. Koulutusten kohderyhmiä ovat varhaiskasvattajat, esi- ja alkuopetuksen parissa työskentelevät sekä muut pienten lasten liikuttajat.

Koulutukset varhaiskasvatukseen

Koulutus on ammatillinen keino kehittää koko työyhteisön sekä yksittäisen työntekijän osaamista pienten lasten liikuttajana sekä fyysisesti aktiiviseen elämäntapaan ohjaajana. LiikU järjestää varhaiskasvatuksen johtajille, varhaiskasvattajille ja työyhteisöille maksuttomia sekä maksullisia liikunnan täydennyskoulutuksia sekä sparrausta. Koulutuksien ja sparrausten tavoitteena on jalkauttaa varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksia käytäntöön, tukea Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman toteuttamista sekä antaa välineitä pienten lasten liikkeen lisäämiseen ja liikunnallisen toimintakulttuurin kehittämiseen. Tutustu koulutustarjontaan.

Maksuttomiin koulutuksiin saamme tukea opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Koulutukset pienten lasten liikuntaan yhdistyksissä ja seuroissa

Koulutuksien avulla kaikki pienten lasten kanssa toimivat ohjaajat saavat tietoa ja käytännön työkaluja monipuolisen ja laadukkaan liikuntaharrastuksen ohjaamiseen. Koulutuksiin voivat osallistua erilaisissa yhdistyksissä ja urheiluseuroissa toimivat ohjaajat. Tutustu koulutustarjontaan.

Kaikkia LiikUn koulutuksia saa tilauksesta ja tarpeiden mukaan räätälöitynä. Kysy lisää tilauskoulutuksista!Löydä lisää sisältöä samoista aiheista