Iltapäivätoiminnan tavoitteena on lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen. Liikunta on edellytys lasten terveelle kasvulle ja kehitykselle. Lisäksi sillä on monia hyötyjä lasten fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle terveydelle.

Liikkuvan iltapäiväkerhon tavoitteena on:

  • Mahdollistaa tunti liikettä ja ulkoilua joka päivä
  • Tarjota pieniä liikkumishetkiä jokaiseen päivään, lasta osallistaen
  • Kerhojen sisällön, sääntöjen, välineiden ja tilojen on tarjottava lapselle mahdollisuus omaehtoiseen liikkumiseen ja ohjattuihin liikuntatuokioihin.

Tukea toiminnan järjestäjille
Liikuntatoiminnan kehittämis- ja suunnittelupalvelut kunta-, koulu- tai kerhokohtaisesti.

Liikunnan täydennyskoulutusta iltapäivätoiminnan ohjaajille:
Liikkuva iltapäivä -ohjaajakoulutus (3x3 t) tarjoaa osaamista ohajaamiseen. Lisäksi jokaiselle kerholle tuotetaan oma liikkumissuunnitelma


Löydä lisää sisältöä samoista aiheista