Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma

Liikkuva varhaiskasvatus - Ilo kasvaa liikkuen

Aktiivisuus on lapselle luontaista, ja liikkumisen tavat ja taidot muotoutuvat jo lapsuudessa. Liikkuminen auttaa oppimaan, rakentaa itsetuntoa ja kehittää sosiaalisia taitoja. Varhaiskasvattajilla on tärkeä rooli lasten ja perheiden arjessa.

Valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikunnan iloon. Ohjelma tarjoaa varhaiskasvattajille välineitä lasten liikkumisen lisäämiseen sekä oman työn kehittämiseen VASU2018 sekä varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten pohjalta. Ohjelma tarjoaa konkreettisia askelmerkkejä fyysisesti aktiivisen oppimisympäristön sekä toimintakulttuurin luomiseen. Ohjelmaa toteutetaan oman yksikön lähtökohdista pienin askelin.

Ohjelmaan voivat ilmoittautua

  • kaikki varhaiskasvatuksen muodot (varhaiskasvatusyksikkö, perhepäivähoito, avoin varhaiskasvatus)
  • kunta (varhaiskasvatuksen johto/hallinto)

Yksiköiden ilmoittautumisesta vastaa aina yksikön johtaja. Kuntatasolla päätöksen tekee varhaiskasvatuksen johto. 

Ohjelmaan liittyminen on maksutonta. Kaikki ohjelman tukimateriaalit ovat saatavilla veloituksetta sähköisesti ohjelman verkkosivuilla ja ohjelma-alustalla, jonne yksiköt saavat tunnukset ilmoittautuessaan mukaan ohjelmaan. Ohjelma-alustan tunnukset poistuvat kesällä 2021. Tunnusten poistamisen tarkoituksena on helpottaa ohjelma-alustalle pääsemistä ja materiaalien käytettävyyttä. Vain kirjautuminen jää pois, mikään muu ei tule muuttumaan. Materiaaleja löytyy myös englanniksi ja ruotsiksi. Ohjelman materiaalit ovat myös tilattavissa painettuina omakustannehintaan sähköisellä tilauslomakkeella.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma oli vuosina 2015–2019 Ilo kasvaa liikkuen -ohjelma. Uuden nimen myötä ohjelma kytkeytyy entistä vahvemmin valtakunnalliseen kokonaisuuteen, jonka tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti liikunnallisen kokonaisaktiivisuuden nouseminen kaikissa ryhmissä. Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi LIKES-tutkimuskeskus. Ohjelmaa toteutetaan ja kehitetään laajassa poikkihallinnollisessa yhteistyössä.

Lisätietoa Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmasta: www.liikkuvavarhaiskasvatus.fi

LiikU auttaa kuntia ja varhaiskasvatusyksiköitä kehittämään varhaiskasvatuspäivän liikuntamyönteistä toimintakulttuuria Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaa hyödyntäen.Lue lisää tukipalveluistamme ja Liikunnan aluejärjestöjen Lisää liikettä -hankkeesta.