Tukitoimet lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille

Tavoitteena on tukea lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten Liikkuva opiskelu -toimintaa ja sen kehittämistä.

LiikUn asiantuntijat auttavat oppilaitoksia Liikkuva opiskelu -toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa sekä kehittämishankkeiden sisällön suunnittelussa. Tuomme oppilaitostenne suunnittelun tueksi muissa oppilaitoksissa hyväksi koettuja ideoita ja toimintamalleja. Sparraus on maksutonta.

Liikkuva opiskelu- työpaja

Liikkuva opiskelu työpaja on suunniteltu lukioiden ja ammatillisen koulutuksen henkilöstön kehittämistyön tueksi. Työpajassa oppilaitosten henkilökunta ja opiskelijoiden edustajat saavat ideoita ja vinkkejä toimivista Liikkuva opiskelu -toimenpiteistä sekä pääsevät suunnittelemaan oman oppilaitoksen toimintaa, lue lisää sisällöstä.

TYÖPAJA ON OPPILAITOKSILLE MAKSUTON HELMIKUU 2020 LOPPUUN SAAKKA!

Liikkuva opiskelu -tukitoimien suunnitteluun ja toteutukseen on saatu avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Liikuntatutor- koulutus opiskelijoille

Tavoitteena on osallistaa opiskelijoita Liikkuva opiskelu -toimintaan sekä sen suunnitteluun ja toteutukseen oppilaitoksissa. Koulutuksessa opiskelijat saavat tietoa liikkeen lisäämisen hyödyistä sekä työkaluja toiminnan suunnitteluun ja liikkeen lisäämiseen oman oppilaitoksen arkeen ja tapahtumiin, lue lisää sisällöstä.

Työyhteisöjen liikunta- ja hyvinvointipalvelut

Liikkumista lisäämällä on mahdollista vaikuttaa koulun henkilökunnan työhyvinvoinnin tukemisen ohella koko koulun yhteisöllisyyteen, yleiseen työssä viihtymiseen ja jaksamiseen. Päivittäiseen liikkumisen sitoutuneet työntekijät innostavat esimerkillään myös opiskelijoita liikkumaan. Työyhteisön sosiaalinen tuki on tärkeää arjen rutiinien muuttamisessa liikunnallisemmiksi. Työyhteisöille tarjoamme:

  • Tsemppi- ja Tyky- päiviä ja tuokioita

  • Liikunta- ja terveysaiheisia luentoja

  • Lajikokeiluja

  • Kuntotestauksia ja terveysmittauksia

  • Tukea työyhteisön liikuntasuunnitelman laatimiseen

  • Liikuntatapahtumien suunnittelun ja toteutuksen apua


SAKU ry liikkuva opiskelu- toiminnassa

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry tarjoaa osana Liikettä amiksiin - juurtumalla osaksi arkea -hanketta ammatillisille koulutuksen järjestäjille tukea ja materiaalia Liikkuva opiskelu- toiminnan toteuttamiseen. SAKU ry tukee liikkumista edistävien toimintaympäristöjen juurtumista ammatillisten oppilaitosten arkeen seuraavilla toimenpiteillä:http://www.sakury.net/opiskelijaliikunta/liikkuva-opiskelu-toiminta

Liikunnan aluejärjestöt lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten tukena

Liikkuva opiskelu -työpajan esite

Liikuntatutor-koulutus esite