Koulutukset ja tukitoimet toisen asteen oppilaitoksille

Tavoitteena on tukea lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten sekä korkeakoulujen Liikkuva opiskelu -toimintaa ja sen kehittämistä.

LiikUn asiantuntijat auttavat oppilaitoksia Liikkuva opiskelu -toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa sekä kehittämishankkeiden sisällön suunnittelussa. Tuomme oppilaitostenne suunnittelun tueksi muissa oppilaitoksissa hyväksi koettuja ideoita ja toimintamalleja. Sparraus on maksutonta.

Järjestämme myös tilauksesta kaikkia koulutuksiamme, tilaa koulutus omalle työyhteisölle.

Liikuntatutor- koulutus opiskelijoille

Tavoitteena on osallistaa opiskelijoita Liikkuva opiskelu -toimintaan sekä sen suunnitteluun ja toteutukseen oppilaitoksissa. Koulutuksessa opiskelijat saavat tietoa liikkeen lisäämisen hyödyistä sekä työkaluja toiminnan suunnitteluun ja liikkeen lisäämiseen oman oppilaitoksen arkeen ja tapahtumiin.

Uutta buugia Liikkuvaan opiskeluun - työpaja

Työpajaan osallistuvat koulun henkilökunta ja opiskelijaedustus. Se räätälöidään oppilaitoksen tarpeiden mukaan (mm. nykytilan arvion perusteella).

Työpaja tukee LOPS2021 sisältöjä, mm. hyvinvoinnin  ja toimintakulttuurin näkökulmasta.

Sisältö:

  • Nykytilan arvion hyödyntäminen Liikkuvan oppilaitoksen kehittämisessä

  • Toiminnallinen oppiminen työkaluna

  • Tutkimusfaktat toiminnan perustana

  • Opiskelijoiden osallisuus Liikkuvassa oppilaitoksessa ja tietoisuus fyysisen aktiivisuuden vaikutuksesta opiskeluun

  • Vanhempien osallisuus ja tietoisuus

  • Oppilaitoksen oman hyvinvoinnin ja liikkumisen vuosikellon pohdinta ja sen laatiminen

Kesto on 2-3h, riippuen pidetäänkö paja vesona vai YS-aikana. Työpaja on maksuton. 

 

Tauoilla energiaa opiskeluun - koulutus

-kesto 2 tuntia
-voidaan toteuttaa verkko- tai lähikoulutuksena
-sisältö voidaan räätälöidä koulun/oppilaitoksen tarpeiden mukaan (alakoulu, yläkoulu, amis, lukio)

Tauottaminen on yksi keino pitää etäopiskeluaika vireystilan, jaksamisen, hyvinvoinnin ja ennen kaikkea oppimisen kannalta hyvänä. LiikU tarjoaa koulujen/oppilaitosten henkilökunnalle kahden tunnin kattavan ja käytännönläheisen koulutuksen: Tauoilla energiaa opiskeluun. Saat valmiita ideoita, vinkkejä ja linkkejä, miten elävöittää ja tauottaa etäoppitunteja. Näinä aikoina järjestämme koulutuksen etänä. 

 

 

 

Fyysisesti aktiivisempi opiskelupäivä 

Toiminnallinen oppitunti 2. asteen opiskelijoille (75-90 min.).

Tämän oppitunnin tavoitteena on perehdyttää opiskelijat liikkuvamman opiskelupäivän merkityksestä ja hyödyistä oppimiseen, opintomenestykseen ja hyvinvointiin. Oppitunti on pääosin toiminnallinen ja nojautuu sisällöissään tutkittuun tietoon. Oppitunnilla käytetään myös teknologiaa opiskelupäivän aikaisen fyysisen aktiivisuuden mahdollistajana.

Oppitunnin sisällöt:
- Tutkimustulokset fyysisesti aktiivisen opiskelupäivän perustana
- Taukoliikunta, istumisen vähentäminen ja passiivisuuden purkaminen
- Toiminnallinen oppiminen
- Aktiivinen/aktivoiva oppimisympäristö
- Opiskelijoiden osallisuus ja omaehtoinen fyysinen aktiivisuus

 

 

Työyhteisöjen liikunta- ja hyvinvointipalvelut

Liikkumista lisäämällä on mahdollista vaikuttaa koulun henkilökunnan työhyvinvoinnin tukemisen ohella koko koulun yhteisöllisyyteen, yleiseen työssä viihtymiseen ja jaksamiseen. Päivittäiseen liikkumisen sitoutuneet työntekijät innostavat esimerkillään myös opiskelijoita liikkumaan. Työyhteisön sosiaalinen tuki on tärkeää arjen rutiinien muuttamisessa liikunnallisemmiksi. Työyhteisöille tarjoamme:

  • Tsemppi- ja Tyky- päiviä ja tuokioita

  • Liikunta- ja terveysaiheisia luentojaLajikokeilujaKuntotestauksia ja terveysmittauksi                                                                                        

  • Tukea työyhteisön liikuntasuunnitelman laatimiseen

  • Liikuntatapahtumien suunnittelun ja toteutuksen apua


SAKU ry liikkuva opiskelu- toiminnassa

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry tarjoaa osana Liikettä amiksiin - juurtumalla osaksi arkea -hanketta ammatillisille koulutuksen järjestäjille tukea ja materiaalia Liikkuva opiskelu- toiminnan toteuttamiseen. SAKU ry tukee liikkumista edistävien toimintaympäristöjen juurtumista ammatillisten oppilaitosten arkeen seuraavilla toimenpiteillä:http://www.sakury.net/opiskelijaliikunta/liikkuva-opiskelu-toiminta

 

 liikkuva_opiskelu_kuva.0x260.jpg?nc=1589369339                                                                  

Liikunnan aluejärjestöt lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten tukena

Liikuntatutor-koulutus esite