Koulutukset ja teemapäivät

Järjestämme kaikkia koulutuksiamme tilauksesta: tilaa koulutus omalle työyhteisölle.

Liikuntatutor- koulutus opiskelijoille 

Tavoitteena on osallistaa opiskelijoita Liikkuva opiskelu -toimintaan sekä sen suunnitteluun ja toteutukseen oppilaitoksissa. Koulutuksessa opiskelijat saavat tietoa liikkeen lisäämisen hyödyistä sekä työkaluja toiminnan suunnitteluun ja liikkeen lisäämiseen oman oppilaitoksen arkeen ja tapahtumiin. Kesto 3 h.

Koulutuksen sisältö: 

 • Liikkeen lisäämisen hyödyt
 • Taukoliikunnan suunnittelu ja toteutus
 • Yhteisöllisyyden kehittäminen liikunnan avulla
 • Liikuntahaasteiden suunnittelu ja toteutus


Koulutus voidaan räätälöidä oppilaitoksen tarpeiden mukaisesti. Oppilaitos valitsee koulutukseen 10–15 opiskelijaa, jotka ovat kiinnostuneita liikkeen ja yhteisöllisyyden lisäämisestä sekä toiminnan organisoinnista yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa. Lue lisää...  

Esitteen löydät täältä.

 

Uutta buugia Liikkuvaan opiskeluun - työpaja

Työpajaan osallistuvat koulun henkilökunta ja opiskelijaedustus. Se räätälöidään oppilaitoksen tarpeiden mukaan (mm. nykytilan arvion perusteella).Työpaja tukee LOPS2021 sisältöjä, mm. hyvinvoinnin  ja toimintakulttuurin näkökulmasta.

Koulutuksen sisältö:

 • Nykytilan arvion hyödyntäminen Liikkuvan oppilaitoksen kehittämisessä
 • Toiminnallinen oppiminen työkaluna
 • Tutkimusfaktat toiminnan perustana
 • Opiskelijoiden osallisuus Liikkuvassa oppilaitoksessa ja tietoisuus fyysisen aktiivisuuden vaikutuksesta opiskeluun
 • Vanhempien osallisuus ja tietoisuus
 • Oppilaitoksen oman hyvinvoinnin ja liikkumisen vuosikellon pohdinta ja sen laatiminen

Kesto on 2-3h, riippuen pidetäänkö paja vesona vai YS-aikana. Lue lisää..

 Uutta buugia Liikkuva opiskeluun esite 

 

Liikkuva opiskelu -työpaja 

Tukea ja ideoita Liikkuva opiskelu -toiminnan suunnitteluun. Työpaja on suunniteltu lukioiden ja ammatillisen koulutuksen henkilöstön kehittämistyön tueksi. Työpajassa oppilaitosten henkilökunta ja opiskelijoiden edustajat saavat ideoita ja vinkkejä toimivista Liikkuva opiskelu -toimenpiteistä ja pääsevät suunnittelemaan oman oppilaitoksen toimintaa.

Työpajan teemoja: 

 • Liikkuva opiskelu -ohjelma tutuksi
 • Perusteluja ja faktaa aktiivisen opiskelupäivän hyödyistä
 • Oppilaitoksen liikunnallisen toimintakulttuurin kehittäminen
 • Käytännön ideoita ja vinkkejä toiminnan toteutukseen
 • Oppilaitoksen oman toiminnan suunnittelun käynnistäminen

Työpaja voidaan toteuttaa 2–4 tunnin mittaisena ja sen sisältö räätälöidään aina oppilaitoksen tarpeiden, toiveiden ja käytettävän ajan mukaan.

Liikkuva opiskelu -työpaja

 

Tauoilla energiaa opiskeluun - koulutus 

Tauottaminen on yksi keino pitää vireystila jaksamisen, hyvinvoinnin ja ennen kaikkea oppimisen kannalta hyvänä. Koulutus tarjoaa oppilaitosten henkilökunnalle kattavan ja käytännönläheisen koulutuksen oppituntien tauottamiseen ja elävöittämiseen. Saat valmiita ideoita, vinkkejä ja linkkejä, miten opetusta voi tauottaa mielekkäällä tavalla. Sisältöä voidaan räätälöidä oppilaitoksen tarpeiden mukaisesti.

 • Kesto 2 h
 • Sisältö voidaan räätälöidä koulun/oppilaitoksen tarpeiden mukaan (alakoulu, yläkoulu, amis, lukio)

 

 

 

Fyysisesti aktiivisempi opiskelupäivä 

Toiminnallinen oppitunti 2. asteen opiskelijoille (75-90 min.).

Tämän oppitunnin tavoitteena on perehdyttää opiskelijat liikkuvamman opiskelupäivän merkityksestä ja hyödyistä oppimiseen, opintomenestykseen ja hyvinvointiin. Oppitunti on pääosin toiminnallinen ja nojautuu sisällöissään tutkittuun tietoon. Oppitunnilla käytetään myös teknologiaa opiskelupäivän aikaisen fyysisen aktiivisuuden mahdollistajana.

Oppitunnin sisällöt:

 • Tutkimustulokset fyysisesti aktiivisen opiskelupäivän perustana
 • Taukoliikunta, istumisen vähentäminen ja passiivisuuden purkaminen
 • Toiminnallinen oppiminen
 • Aktiivinen/aktivoiva oppimisympäristö
 • Opiskelijoiden osallisuus ja omaehtoinen fyysinen aktiivisuus

 


SAKU ry liikkuva opiskelu- toiminnassa

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry tarjoaa osana Liikettä amiksiin - juurtumalla osaksi arkea -hanketta ammatillisille koulutuksen järjestäjille tukea ja materiaalia Liikkuva opiskelu- toiminnan toteuttamiseen. SAKU ry tukee liikkumista edistävien toimintaympäristöjen juurtumista ammatillisten oppilaitosten arkeen seuraavilla toimenpiteillä:http://www.sakury.net/opiskelijaliikunta/liikkuva-opiskelu-toiminta                                                                  

Liikunnan aluejärjestöt lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten tukena

Liikuntatutor-koulutus esite