Liikkuva varhaiskasvatus - Johtajan työpaja 18.4.2023 etäkoulutus

18.4.2023 - 18.4.2023

Koulutus soveltuu varhaiskasvatuksen johtajille/esimiehille.

Ajankohta: tiistaina 18.4.2023 klo 13.00-15.00.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen viimeistään 11.4. mennessä

Koulutus toteutetaan verkkokoulutuksena. Tulet saamaan ennen koulutusta tarkat ja helpot ohjeet verkkokoulutukseen liittymisestä. Samasta kunnasta osallistuvat saavat parhaan hyödyn, jos ovat yhteisessä tilassa koulutuksen ajan.

Koulutus on maksuton, Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa -hankkeeseen olemme saaneet avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Kouluttaja: Ulla Soukainen, varhaiskasvatuksen opettaja, kasvatustieteen tohtori, LiikUn kouluttaja

Tavoite:
Varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin johtaminen on muutoksen johtamista. Toimintakulttuurin kehittäminen liikunnalliseksi edellyttää pitkäkestoista, pedagogisesti
johdettua prosessia. Liikkuvan varhaiskasvatuksen toteutuminen arjessa helpottuu, kun johtamisen rakenteet ovat selkeät ja toiminta nivoutuu tiiviisti varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Sisältö:
• Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksien ja Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman toteuttaminen ja johtaminen omassa yksikössä
• Kokemusten jakaminen aiheeseen liittyen
• Oman johtamisosaamisen vahvistaminen
• Rakenteet johtamisen tukena

Työpajassa saat työkaluja: perustehtävän johtamiseen, johtajuuden toimenpiteisiin, osaamisen johtamiseen, pedagogiikan johtamiseen sekä yhteistyöhön perheiden ja muiden tahojen kanssa. Työpajassa hyödynnetään johtajan työkirjaa.