Varhaiskasvatuksen liikuntamateriaalit

Suunnittelen liikuntaa -palvelu

Suunnittelen liikuntaa -nettipalvelu tarjoaa lasten ja nuortenohjaajille ja valmentajille apua harjoitusten suunnitteluun sekä tietoa lasten liikunnan ohjaamisesta. Maksuton palvelu sisältää yhteensä noin 2000 liikuntatehtävää 4-12- vuotiaille lapsille.

Siirry Suunnittelen liikuntaa - palveluun

Neuvokas perhe - iloa, innostusta ja kannustusta lapisperheiden elintapoihin. Neuvokas perhe on osa Suomen Sydänliiton toimintaa ja osa Yksi elämä –kokonaisuutta, jossa mukana ovat myös Aivoliitto ja Diabetesliitto.Neuvokas perhe -verkkosivuilla perheille paljon tietoa ja tukea.

Neuvokas perhe-materiaalit
 

Innostun liikkumaan on vähän liikkuvien lasten asialla. Toiminnassa huomioidaan erityisesti ne lapset, joilla on motoriikan oppimisvaikeus tai lievempiä motoriikan haasteita.

Innostun liikkumaan