Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Kohti liikkuvaa elämäntapaa - perhe tärkeä roolimalli

Kotoa saamansa mallin mukaan lapset oppivat, että liikkuminen kuuluu arjen rutiineihin. Perheen kanssa liikkuminen, ulkoileminen ja touhuaminen ovat valintoja, joiden myötä lapset oppivat liikkumisen kuuluvan päivittäiseen elämään. Lapsen liikkumismahdollisuuksia tuetaan myös liikkumisen mahdollistavalla vaatetuksella. Yhteinen tekeminen aikuisten ja muiden lasten kanssa opettaa lapselle vuorovaikutustaitoja, toisen kuuntelemista ja kunnioittamista sekä myönteistä suhtautumista toisiin. Yhteisistä kokemuksista riemuitseminen sekä kaikkien perheenjäsenten huomioonottaminen ovat pieniä, mutta tärkeitä kasvun paikkoja. Kokeilemaan kannustaminen ja onnistumisista iloitseminen auttavat lasta muodostamaan myönteisen minäkuvan. Ne ovat oleellisia askeleita kohti liikunnallista ja terveellistä elämäntapaa.

  • Jutelkaa lapsen päivittäisen ulkoilun ja muun liikunnan sekä levon ja ravinnon määrästä. Keskustelkaa lapsen motoriikasta, fyysisestä aktiivisuudesta ja liikunnasta. Keskustelkaa myös liikkumisen sosiaalisesta ulottuvuudesta.
  • Järjestäkää toiminnallinen vanhempainilta, johon kutsutaan vanhemmat yhdessä lastensa kanssa. Illan aikana voi myös olla vanhemmille tietoisku varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksista, liikkumisen merkityksestä lapsen kokonaiskehitykselle sekä aikuisen roolista lapsen liikkumisen mahdollistajana. Tietoiskun jälkeen lapset ja vanhemmat liikkuvat yhdessä ulos rakennetuilla toimintarasteilla.
  • Järjestäkää liikunnallisia kevät- tai joulujuhlia joko sisällä tai ulkona.
  • Jakakaa perheille liikunnallinen kotitehtävä. Kotitehtävän voi antaa viikonlopuksi ja se voi liittyä viikon liikuntateemaan. Perheillä voi olla vaikka liikuntapassi, johon kerätään suoritukset. Vanhemmat voivat vaikka laittaa kotitehtävän suorittamisesta kuvan päiväkodin sähköpostiin.
  • Järjestäkää muutamana iltapäivänä tai aina samana viikonpäivänä lapsille ja vanhemmille tarkoitettuja liikuntahetkiä, joiden ajatuksena on, että vanhemmat varaavat hakutilanteeseen ylimääräiset noin 15 minuuttia. Kun vanhemmat hakevat lapsensa, he saavat yhdessä suorittaa pihalle tehdyn liikuntatehtävän.

Hyödyllisiä materiaaleja perheiden kanssa tehtävän yhteistyön tueksi:

Jekku-jänö-toimintakortit
Toimintakortit ovat loistava tuki huoltajien kanssa tehtävään yhteistyöhön, ja niiden käyttö on helppoa. Kortit tukevat lasten motoristen taitojen harjoittelua. Kortit ovat suunniteltu toiminnallisiksi tehtävärasteiksi, joissa yhdessä aikuisen kanssa koetaan liikkumisen riemua.

Arkiseikkailu
Liikkuva varhaiskasvatus ja Liikkuva perhe -ohjelmien yhteinen varhaiskasvatusyksiköille ja perheille suunnattu kampanja, jonka tavoitteena on kannustaa perheitä liikkumaan arkimatkoja lihasvoimin ja pysähtymään yhdessä ihmettelemään ympäristöä.

Liikkuva perhe -ohjelman vinkit
Perheliikunnan käytännön ideoita ja vinkkejä, jotka auttavat löytämään konkreettisia toimintatapoja ja -ohjeita lasten ja aikuisten yhteiseen liikuntaan sekä liikunnalliseen ja terveelliseen elämäntapaan

Neuvokas perhe
Neuvokas perhe tarjoaa helppoja ja konkreettisia vinkkejä siihen, miten lisätä liikkumista perhearjen osaksi. Neuvokas perhe on osa Suomen Sydänliiton toimintaa.

Suomen Ladun perheliikuntavinkit
Poimi vinkit perheen yhteiseen ulkoiluun ja lähtekää liikkumaan yhdessä eri vuodenaikoina.


Löydä lisää sisältöä samoista aiheista